Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 28, 2016

Отиди най-горе

Най-горе

Добре дошли на еnterprise.bg – специализирано онлайн списание за мениджмънт и системи за управление на бизнеса. Тук можете да намерите практически решения на проблемите на съвременните компании, съвети и добри практики от топ мениджъри, както и обективна и навременна информация за събитията и тенденциите в българската бизнес среда.

Булленд инвестмънтс АДСИЦ и Елана Агрокредит АД ще дават дивиденти

25/05/2016 |

Съветът на директорите на „Булленд инвестмънтс” АДСИЦ предлага брутен дивидент от 0.05 лв. на акция. Това показват материалите за общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23 юни 2016 г., съобщи БФБ – София. Повече

Още две дружества ще дават дивиденти за миналата година

25/05/2016 |

Все повече дружества обявиха, че ще дават дивиденти за миналата година. Съветът на директорите на „Арома” АД предлага брутен дивидент от 0.035 лв. на акция за 2015 г., показват материалите за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 юни 2016 г. Повече

От 30 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

16/05/2016 |

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор периода 2014-2018 г. Повече

Общините ще разполагат с над 850 млн. евро по ПРСР за повече от 850 млн. евро

13/05/2016 |

„През настоящия програмен период Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) общините ще могат да кандидатстват, като публични бенефициенти  за повече от 850 млн. евро. С тези средства те ще могат да подобрят условията на живот в малките населени места“. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на бизнес форум „Региони в растеж“, който се проведе в гр. Велико Търново. Повече

Balkan Services със17% ръст на приходите от услуги

11/05/2016 |

Консултантската компания Balkan Services се нареди сред 5-те най-големи интегратора на софтуерни системи по приходи от продажби на лицензи и услуги от приложения за управление и анализ на бизнес процеси. Това сочи проучване на пазара, изготвено от независимата агенция CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co. Данните от изследването бяха изнесени на специално събитие, на което компанията представи публично финансовите си отчети за 2015 г., одитирани от дипломиран експерт счетоводител. Повече

ДФЗ плати 3,2 млн. лева по пет проекта на ОП “Рибарство”

10/05/2016 |

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе 3 249 861 лева по пет проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г. Повече

Събранието на „Спиди” АД ще е на 13 юни

09/05/2016 |

Дружеството „Спиди” АД ще проведе общо събрание на акционерите на 13.06.2016 г., като на него акционерите на дружеството ще вземат решение дали да бъде разпределен дивидент за миналата година. Повече

Открити са нарушения при 41% от обществените поръчки

04/05/2016 |

При 41 % от обществените поръчки през миналата година са открити нарушения. През 2015 г. са проверени 1734 обществени поръчки на стойност 1 679 979 833 лева. Установени са 1147 нарушения при 712 поръчки. Това става ясно от отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2015 година, който Министерският съвет е приел на днешното си заседание. Повече

Фонд “Земеделие” компенсира с над 3 милиона лева щети от пропаднали площи

03/05/2016 |

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 3 310 263 лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г. Компенсация получават 386 земеделски стопани. Повече

ДФЗ преведе първото плащане на 780 млади стопани

25/04/2016 |

Към момента са подписани 842 договора по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г. Повече