ЕК е одобрила държавна помощ за напояване на земеделски култури за 2024 г.

ЕК е одобрила държавна помощ за напояване на земеделски култури за 2024 г.

Европейската комисия (ЕК) е одобрила схема за държавна помощ "Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури", разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Мярката с бюджет от 16 млн. лева е насочена към регистрираните стопани, отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване, съобщават от пресслужбата на Министерството на земеделието и храните. Тя ще се прилага до 30 юни 2024 г.

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства за покриване на част от направените разходи за напояване за реколта 2024, при спазване на максималният интензитет от 280 хил. евро на едно предприятие.

Финансовата подкрепа ще допринесе за гарантиране на тазгодишната реколта, като очакваният резултат е запазване дейността на земеделските стопанствата и осигуряване на продоволствената сигурност в страната.

Предстои с решение на Управителен съвет на ДФ "Земеделие" да бъдат утвърдени бюджет и указания за прилагане на помощта.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.