Политика за поверителност

Данни за Администратора.

Наименование

"ЕН ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ" ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

204212276

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1387, р-н Връбница, ж.к. Обеля,ул. ул. 13-та, № 8

Адрес за кореспонденция

гр. София, п.к. 1421,ж.к. Лозенец, бул. св. Наум, №11

Телефон

02/ 983 58 89; 02/ 489 67 45

Имейл

reklama@enterprise.bg

Уебсайт

https://enterprise.bg/

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни.

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон

02 915 3 518

Уебсайт

www.cpdp.bg

Основания за събиране на личните ви данни от Администратора.

Чл. 1 След получаване на вашето съгласие и във връзка със спазване на законово задължение, Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://enterprise.bg/ на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни.

Чл. 2 (1) Събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн платформата https://enterprise.bg/ за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • за да ви изпращаме имейл бюлетини, за които вие изрично сте се абонирали.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Лични данни, които се събират, обработват и съхраняват.

Чл. 3 (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

(2) Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име)

- Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности.

- Правно основание - чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR

Права на Потребителите.

Чл. 4 Право на достъп до лична информация - Потребителите имат право да получат копие от личната информация, която съхраняваме за тях, както и информация за това как я използваме.

Чл. 5 (1) Право на коригиране на лична информация - Потребителите имат право да поискат от нас да коригираме личната информация, която съхраняваме за тях, ако тя е неточна или непълна.

(2) Това право може да бъде упражнено чрез попълване и изпращане на формуляра в раздел "Приложения".

Чл. 6 (1) Право на изтриване на лична информация - понякога се нарича "правото да бъдеш забравен". Това право дава възможност на Потребителите да поискат личната им информация да бъде изтрита или премахната от нашите системи и записи. Това право обаче се прилага само при определени обстоятелства.

(2) Това право може да бъде упражнено чрез попълване и изпращане на формуляра в раздел "Приложения".

Чл. 7 (1) Право на ограничаване на обработването на лична информация - Потребителите могат да искат да спрем използването на личната им информация. Това право обаче се прилага само при определени обстоятелства.

(2) Това право се прилага в случай, че:

- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

- Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Чл. 8 (1) Право на преносимост на данните - позволява да получите вашата лична информация във формат, който ви позволява да прехвърлите тази лична информация на друга организация.

(2) Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено чрез попълване и изпращане на формуляра в раздел "Приложения".

Чл. 9 Право на възражение срещу обработката на лична информация - Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора , които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите директен маркетинг.

Чл. 10 (1) Право на оттегляне на съгласието за обработка на лична информация - прилага се само когато обработваме лична информация въз основа на вашето съгласие. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни отново ще можете да разгледате информацията, налична на уебсайта.

(4) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(5) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

(6) Правото на оттегляне може да може да бъде упражнено чрез попълване и изращане на формуляра в раздел "Приложения".

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 11 (1) Администраторът не предоставя вашите лични данни на трети лица, освен ако не сме задължени за това по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защита на законови права, защита на Вашата безопасност или тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в Република България или чужбина.

Чл. 12 Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

(2) Възможно е предоставяне на аналитични данни към трети страни въз основа на използването на бисквитки. Ако желаете да разберете повече за бисквитките, които използване, посетете Политика за бисквитки.

Чл. 13 (1) Администраторът си запазва правото да променя и актуализира Политиката за поверителност, като за промените потребителите се информират чрез съобщение в уебсайта.

(2) Актуализираната Политика за поверителност има действие за потребителите, ако след публикуването им на сайта в платформата, потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

Приложения

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.