КСО 2023: Институции и бизнес трябва да работят заедно за осъществяване на зеления преход

КСО 2023: Институции и бизнес трябва да работят заедно за осъществяване на зеления преход

На 16 май 2023 г. в Interpred-WTC, София, се проведе шестото издание на конференцията "Корпоративна социална отговорност 2023: Преход към устойчиви бизнес модели", организирана от сп. Enterprise.

Признати експерти в сферата на корпоративната социална отговорност (КСО) обсъждаха екологичните, социалните и управленските бизнес стандарти и принципи и как те си пробиват място на българската бизнес сцена.

Участниците обмениха ценен опит и представиха напредъка на собствените им компании в прилагането на мерки за смекчаване вредното въздействие върху климата, планетата, водите, за пълноценна работа с местните общности, за подкрепа и развитие на служителите, както и за утвърждаването на професията на специалиста по корпоративна социална отговорност.

Едно от основните послания на форума е, че КСО не е само за корпорациите, а и за всички държавни, общински, здравни и други институции, за да се осъществи реално преходът към нулевоемисионна икономика.

КСО в България и по света

Христина Петрова от Фондация "Каузи" представи пред публиката международно проучване по проект за изследване на социалното въздействие. Проучването е осъществено от ноември 2022 г. до април 2023 г. От България са се включили 6 компании от две основни индустрии - производство и храна и напитки.

Според резултатите от проучването повечето български компании ясно посочват КСО целите си в своята мисия, но нямат отделен бюджет за това и не използват и докладват спрямо световните КСО стандарти. Чуждестранните компании имат предимство при писмената КСО политика и наличието на мениджър, който да отговаря за КСО дейностите.

За всички компании, обхванати от проучването, здравето и безопасността на служителите им е основен приоритет. Чуждестранните компании проследяват повече устойчивостта по веригата на доставки в сравнение с българските, сочат още данните.

Примери за добри практики и изпълнение на КСО стратегии

Представители на три големи компании в България - "Аурубис България", "Кауфланд България" и "Каменица" АД, представиха практиките, които са въвели, за да намалят вредното въздействие от тяхната дейност върху климата и да подкрепят местните общности.

"Аурубис България" се съобразява с целите на групата Aurubis към 2030 г., както и с индивидуални, собствени цели, коментира Ивайло Георгиев, ръководител устойчивост, връзки с институциите и комуникации на дружеството. Дружеството цели да намали вредните си емисии с 50% за посочения период и от пряката си дейност, и по веригата при покупката на електроенергия, обясни Ивайло Георгиев. Стратегията предвижда затваряне на производствения кръг и цялата рафинирана мед да остава тук и да се превръща в крайна суровина. Така ще се елиминира отпечатъка от транспортирането на суровини за преработка другаде.

"Кауфланд България" залага на иновации при транспортирането и съхранението на продукти - например специални метални, сгъваеми палета с твърди страници, които елиминират употребата на пластмасово фолио при транспортиране на продукти, поясни Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и корпоративна социална отговорност" на компанията.

Веригата прави преглед на пътя от семената, през производството, до рафтовете и витрините в магазините, работи с партньори, чиито превозни средства се движат на природен газ, ползва щайги за многократна употреба, инвестира в собствени фотоволтаични системи и купува зелена енергия за магазините, на които няма възможност да сложи соларни панели, посочи тя. Компанията работи по стратегия за климата и за пластмасата, като по стратегията за климата още миналата година целите са преизпълнени с 20%, отчете тя.

Радостина Хаджийска, директор "Правни и корпоративни въпроси", "Каменица" АД, посочи, че стратегията за устойчивото развитие на компанията е с фокус върху водните ресурси и климата и намаляването на неустойчивите опаковки, отговорната консумация и хората. Пивоварната на компанията в Хасково използва само собствени водоизточници и прилага иновации в производствения процес, за да намали консумацията на вода за производството на бира. За 2021 г. е използвана 17% по-малко вода за производството на 100 л бира. През миналата година общата използвана вода от компанията е намаляла със 17% в сравнение с 2016 г., отчете Радостина Хадийска.

Същевременно компанията насърчава потребителите да консумират отговорно бира в опаковки за многократно ползване (стъкло).

Професия КСО специалист

Адвокат Десислава Белева, член и адвокат на Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ), представи пътна карта за утвърждаване на професията на ESG специалиста.

Развитието на професионалните умения в сферата е ключово за КСО сектора. Европейските директиви налагат стандарти, които да бъдат познавани от експертите и да се прилагат адекватно, изтъкна тя.

Асоциацията е създала пътна карта - стратегия, за това как професията на специалистите по устойчивост да стане част от националния класификатор на професиите и длъжностите в България. Това е важно, защото и работодателите ще припознават какви качества да търсят от специалистите по устойчивост, каза още Десислава Белева. Сферите на действие включват анализ, познаване и прилагане на стандарти, стратегии и планове, добро управление, отчитане на екологичното въздействие.

Десислава Белева представи и подробности за професионалните компетенции, които КСО специалистите трябва да усвоят, за да работят адекватно. Та говори и за четирите нива на специализация в професията, както и образователните изисквания за заемане на длъжността.

Регулации и полезни инструменти

На форума се проведе дискусия за публичните политики, средата за прилагане и правната рамка на КСО. В дискусията участваха Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара, Христина Пендичева, държавен експерт в дирекция "Регулация на финансовите пазари", Министерство на финансите, Giorgia Miccoli, Sr EU Specialist, CSR Europe. Дискусията модерира доц. д-р Марина Стефанова, CSR AdviceBox.

Giorgia Miccoli припомни, че Европейската комисия е предложила няколко директиви, свързани с КСО и отчитането на въздействието върху околната среда. През тази година ще излязат още предложения от Европейския парламент и други институции в сферата, които да дооформят единна нормативна рамка в Европейския съюз (ЕС). През лятото ще бъдат готови и стандартите за корпоративно отчитане.

Христина Пендичева посочи, че на национално ниво ще бъде въведена директивата за корпоративно отчитане до лятото на 2024 г. Тя каза, че темата за КСО става все по-значима за бизнеса.

Мария Минчева коментира, че публичните политики в България са заложени в програмата за развитие на страната до 2030 г. и други стратегии. Прилагането обаче показва конфликти между целите и това, което се случва в отделните ведомства. Същевременно Европа е възприела зеления и дигиталния преход, докато тук все още регулаторната рамка не е оптимизирана и систематизирана.

Бавно върви и технологичното обновление на някои компании, особено на по-малките и микро предприятията в сферата на търговията, посочи тя. Липсват и критерии за измерване на въглеродния отпечатък, а много от фирмите не виждат какъв е интересът им изобщо да го правят, допълни тя.

Петя Декова, Business Development Executive, ICAP CRIF, представи платформата SynESGY - платформа за събиране на ESG данни. Платформата обхваща повече от 40 държави на 4 континента и се ползва на 20 езика, подчерта тя. Всяко дружество, което се включва в платформата, подава код на своята дейност и попълва отраслови въпросник. Всяка компания може да кани и контрагенти в платформата, като така се оценява отпечатъкът по веригата на доставки.

Полина Дикова, Sustainable Finance manager, climate ambassador, представи международния въглероден калкулатор. Този инструмент се използва при разработването на сценарии за въглеродна неутралност. Полина Дикова демонстрира как работи инструмента при изчисленията за различни казуси и сектори и отражението им върху климата.

Събитието се проведе с подкрепата на CSR Advice Box

Официални партньори: Аурубис България, Кауфланд България, Каменица АД

Партньори: Spetema, Devin, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на специалистите по устойчивост, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, Българска асоциация на ПР агенциите, Българско дружество за връзки с обществеността

Дигитални маркетинг партньори: Seomax, Design Expert

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.