Три компании планират да инвестират над 100 млн. лева в Бургас

Три компании планират да инвестират над 100 млн. лева в Бургас

Общинският съвет в Бургас даде зелена светлина за развитие на три инвестиции на обща стойност 115 милиона лева, които да се развиват в Бургас през следващите години.

Два от бизнесите са на българска компания, а един е на германска, съобщава се на сайта на Община Бургас.

Дейностите ще бъдат свързани с производство на съдове под налягане, обработка на метали и изработка на термопомпи. Едната е за 150 работни места с 10 млн. лв. инвестиция, другата е за 20 работни места - 5 млн. лв. инвестиция, а немската инвестиция е за 100 млн. лв. с 200 работни места.

Първата инвестиция е на "Пожарна сигурност" ЕООД и предвижда изграждане на производствена база за високотехнологични изделия и оборудване. Инвеститорът планира да реализира дейност за производство и строително-монтажни работи на машини и съоръжения, съдове под налягане, метални конструкции, тръбопроводи и тяхната гаранционна поддръжка.

Намерението е след завършване и пускане на пълния капацитет, новоназначеният персонал да достигне 150 души. Инвестицията е в размер на 10 милиона лева.

"Козлодуй" ООД планира да изгради база за производство на метални изделия и заготовки. Предприятието вече изгради и развива дейност в производствена база в имот от 10 дка във Фаза 1 на Индустриалния парк. Заявените тогава инвестиции (1 млн. лева) и брой работни места (20) днес са многократно надхвърлени. Инвестициите в първия имот възлизат на около 5 млн. лева, а работните места надхвърлят 100.

Сега инвеститорът планира да разшири дейността си, като изгради второ хале за нестандартно метално оборудване - за производство на тръбопроводи, съдове под налягане, метални заготовки и резервоари, клапи, верижни транспортьори, както и нестандартни съдове и апарати.

Предприятието е експортно ориентирано и работи с контрагенти от Франция, Италия, Австрия, Германия, Нидерландия, Белгия, Турция. Намерението е новоназначеният персонал с целогодишна заетост да е минимум 20 души. Планирана е инвестиция от минимум 5 милиона лева.

Германската компания ENVOLA планира да развие производство на иновативна термопомпа с широк диапазон на нива на мощност. Компанията проучва възможностите за изграждане на предприятие в Южна Европа.

Дружеството е заявило, че планира осъществяването на тази инвестиция в Бургас на територията на Индустриален парк - Фаза 2. При положително развитие, след завършване и пускане на пълния капацитет на предприятието, новоназначеният персонал да достигне до 200 души. Инвестицията е за 50 милиона евро.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.