ЕС ограничава плащанията в брой до 10 хил. евро и създава специален орган за борба с прането на пари

ЕС ограничава плащанията в брой до 10 хил. евро и създава специален орган за борба с прането на пари

Европейският съюз (ЕС) затяга правилата за борбата с изпирането на пари. Предвижда се въвеждане на ограничение за плащане в брой от 10 хил. евро, както и създаване на специален Орган за борба с изпирането на пари със седалище във Франкфурт, който да съблюдава правилата в сферата.

Това е заложено в нов пакет закони за укрепване на инструментариума на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщават от пресслужбата на Европейския парламент (ЕП).

Новите закони гарантират, че хората със законен интерес, включително журналисти, медийни специалисти, организации на гражданското общество, компетентни органи и надзорни органи, ще имат незабавен, нефилтриран, пряк и свободен достъп до информацията за действителните собственици, съхранявана в националните регистри и взаимосвързана на равнището на ЕС. В допълнение към настоящата информация регистрите ще включват и данни от най-малко пет години назад.

Законите също така предоставят на звената за финансово разузнаване (ЗФР) повече правомощия за анализиране и разкриване на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за спиране на съмнителни сделки.

Новите закони включват мерки за разширена надлежна проверка и проверки на самоличността на клиентите, след което т.нар. задължени субекти (например банки, управители на активи и криптоактиви или агенти на недвижими и виртуални имоти) трябва да докладват подозрителни дейности на компетентните органи.

От 2029 г. професионалните футболни клубове от най-високо ниво, участващи във финансови сделки с висока стойност с инвеститори или спонсори, включително рекламодатели и прехвърлянето на играчи, също ще трябва да проверяват самоличността на своите клиенти, да следят транзакциите и да докладват за всяка подозрителна трансакция.

Законодателството също така съдържа разпоредби за по-голяма бдителност по отношение на свръхбогатите лица (общо богатство на стойност най-малко 50 000 000 евро, с изключение на основното им жилище), общоевропейско ограничение от 10 000 евро за плащания в брой, освен между частни лица в непрофесионален контекст, и мерки за гарантиране на спазването на целенасочени финансови санкции и избягване заобикалянето на санкциите.

В тази връзка се създава новия Орган за борба с изпирането на пари, който ще упражнява пряк надзор върху най-рисковите финансови субекти, като се намесва в случай на неизпълнение на надзорни функции, действа като централно звено за надзорни органи и посредничи при спорове между тях. Органът ще упражнява надзор и върху прилагането на целенасочени финансови санкции.

Законодателството трябва да бъде прието и от Съвета на ЕС, преди да бъде публикувано в Официалния вестник и да влезе в сила.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.