БАКБ се е споразумяла да придобие "Токуда Банк"

БАКБ се е споразумяла да придобие "Токуда Банк"

"Българо-американска кредитна банка" АД е сключила споразумение с мажоритарния акционер на "Токуда Банк" за придобиването ѝ, съобщават двете финансови институции на сайтовете си.

"На 16 април 2024 г. е постигнато споразумение между "Българо-американска кредитна банка" АД (БАКБ), от една страна, в качеството на купувач, и "Токушукай Инк." (TOKUSHUKAI INCORPORATED) - дружество, регистрирано съгласно законите на Япония, с фирмен номер 0100-01-066799, от друга страна, в качеството на продавач, за закупуването на 6 796 250 безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи 99.94 % от капитала на "Токуда Банк" АД", посочва се в съобщението.

Сделката трябва да получи одобрението на регулаторните органи - Българската народна банка и Комисията за защита на конкуренцията, преди да бъде финализирана.

Договорената цена не се обявява от нито една от страните по сделката.

"Токуда Банк" е най-малката банка в България по размер на активите - под 500 млн. лева за 2023 г.

Активите на БАКБ за миналата година възлизат на почти 2,8 млрд. лева.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.