Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 25, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Не разрешиха търговото предложение на „Софарма” АД към „Медика” АД

Не разрешиха търговото предложение на „Софарма” АД към „Медика” АД

През изминалата седмица Комисията за финансов надзор (КФН) издаде временна забрана за търговото предложение на „Софарма” АД към „Медика” АД, като това стана ясно от взетите от регулатора решения на проведеното на 27 ноември заседание. Те бяха публикувани на страницата на институцията.

Предложението от страна на „Софарма” АД за изкупуване на останалите акции от капитала на „Медика” АД беше отправено на 30 октомври. Това се случи 4 дни, след като фармацевтичната компания официално се сдоби с контролния пакет акции в производителя на превързочни материали, лекарствени средства и медицински изделия за аптеки и болници.

Всъщност в края на октомври „Софарма” АД увеличи дела си в „Медика” АД от 36.13% до 66.72%, като продавач на акциите беше „Доверие Капитал” АД, което е дъщерно дружество на публичната компатния „Доверие Обединен Холдинг” АД. След сделката „Доверие Капитал” АД намали дела си в „Медика” АД до 29.61%.

Прехвърлянето беше осъществено на Българска фондова борса на 22 октомври, като цената на една ценна книга беше 3.5 лв.

В последното решение на КФН не се споменава цената на търговото предложение, като тя не е упомената и в съобщението на „Софарма” АД до „Медика” АД, което е с дата 30 октомври. Знае се само, че посредник по търговото предложение е Елана Трейдинг АД.

Още през март Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши придобиването на дял в „Медика” АД от „Софарма” АД, като е било анализирано въздействието на сделката върху пазара на лекарства, предназначени за хуманната медицина (подпазар твърди перорални лекарствени продукти) на територията на България.

Тогава от „Софарма” АД заявиха, че е възможно след провеждане на търговото предложение на един по-късен етап да се пристъпи и към преобразуване на „Медика" АД чрез вливането му в „Софарма“ АД в рамките на период от три до пет години.

За момента обаче „Софарма“ АД не планира промени по отношение на фирменото наименование и търговската марка „Медика“, като придобитото дружество ще продължи да произвежда под собствената си марка включените в портфолиото  му медицински изделия, лечебни шампоани, хранителни добавки и разрешените за употреба лекарствени форми. Също така „ Медика” АД в рамките на пет години ще изработва по поръчка на „Софарма“ АД предназначени за износ продукти.

Последната сделка с акциите на „Медика” е от 22 октомври на цена 3.50 лв. за брой, което прави пазарна капитализация за компанията от над 35 млн. лв. Най-скъпо тези книжа са се разменяли по 3.70 лв. за период 1 година назад.

Aвтор: Анна Брандийска

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.