Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 27, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бизнесът ще декларира предварително превоз на стоки с висок фискален риск

Бизнесът ще декларира предварително превоз на стоки с висок фискален риск
Miglena Ivanova

Да се въведе нов пакет от мерки в областта на контрола на стоки с висок фискален риск. Това предлага правителството с представения за обществено обсъждане проект на Закон за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Предвижда се предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на Република България. Задължени лица за предварително деклариране на превозите се предвижда да бъдат: получателят/купувачът на стоката при вътреобщностно придобиване на стоки; доставчикът/продавачът на стоката при вътреобщностни доставки на стоки или доставки на територията на страната; лицето, придобиващо стоката при тристранна операция по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съответно вносителят – след приключване на митническия режим при внос, пише economy.bg.

Лицата ще декларират данните чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите (НАП), която ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока.

Когато при осъществяване на фискален контрол се установи, че даден превоз на стока с висок фискален риск не е предварително деклариран, уникалният номер за превоза ще се издава служебно от органите на НАП. Получаването на стоката или изпращането ѝ извън територията на страната също ще се потвърждава чрез електронна услуга на НАП.

Предлага се правилата за предварително деклариране на данни за превоз на стоки да се прилагат само по отношение на превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона, движещи се по пътната мрежа на територията на страната.

Когато превозваните стоки с висок фискален риск са с тегло до 300 кг и на стойност до 3 000 лв. без данък върху добавената стойност по отделните доставки и са предназначени за различни лица, извършващи дейност в обект или обекти на територията на страната, получателят, съответно изпращачът, няма да бъдат задължени за предварително деклариране на превоза, независимо че стоките се превозват с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона. Изключението е предвидено за лица, получатели на стоки с висок фискален риск, които осъществяват дейност като търговци на дребно, стопанисващи малки търговски обекти и получават в обектите си стоки с висок фискален риск в количество и стойност, за които е оценено, че няма риск от загуби на данъчни приходи или рискът за бюджета е минимален.

Превозът на стоки с воден, железопътен и/или въздушен транспорт не са предмет на предварително деклариране на данни. Когато превоз на стока започва с такъв превоз и се извършва претоварване на стоката на транспортно средство и не се променя режимът на доставка, предварителното деклариране на данни за превоза с транспортното средство ще се извършва по установения ред.

От обхвата на предварителното деклариране се изключват също така и превозите за крайно потребление и между обекти на територията на страната, стопанисвани от едно лице, както и превозите на течни горива по отношение на доставките, осъществявани от лицата и при условията на чл. 118, ал. 10 и 11 от ЗДДС. Изключението се предлага поради това, че на основание ЗДДС лицата са задължени да предоставят информация за изпращането на горива по доставките, които извършват, както и за получаването на горива по доставки, по които са страна-получател, се посочва в мотивити към проектозакона.

На лицата ще бъде осигурен достъп по електронен път до актуална информация относно действията по фискален контрол, които са предприети спрямо тях и какъв е техният етап. По този начин клиентите на администрацията ще бъдат своевременно информирани за предприетите от администрацията производства и ще могат да извършат дължимото с оглед защита на своите права и законни интереси.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.