В 11 сектора от българската икономика има риск от забавяне на плащанията

В 11 сектора от българската икономика има риск от забавяне на плащанията

Чувствителен риск от забавени плащания и лоши вземания в 11 сектора от българската икономика отчита регулярният рейтингов доклад* на компанията за застраховане на кредитен риск Allianz Trade.

В предупредителната "оранжева" зона попадат близо две трети от наблюдаваните общо 18 сектора. Това са "Автомобилостроене", "Автомобилни части", "Строителство", "Транспорт", "Химическа индустрия", "Текстил", "Металургия", "Машиностроене и оборудване", "Транспортно оборудване", "Битови стоки и оборудване", "Търговия".

Подобрение спрямо миналата година у нас се отчита само за сектор "Енергетика", като той преминава към "жълтата зона" на умерен риск.

Със същата оценка в България остават секторите "Електроника", "Производство на хартия", "Компютърни технологии и телекоми", "Фармацевтична индустрия", "Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост".

Единственият сектор у нас, който попада в "зелената зона" на нисък риск, продължава да е "Софтуер и ИТ услуги".

В същото време оценката на Allianz Trade за риска от забавени плащания и лоши вземания по сектори на глобално ниво показва, че най-обезпокоителна е ситуацията в "Строителството", което единствено попада в червената зона на "висок риск". Основна причина за това са динамичните промени в средата - лихвите по кредити, цените на различни пазари и сегменти, новите изисквания и регулации за зелена урбанизация, навлизането на "умни" сгради, недостигът на квалифицирана работна ръка и др.

Повишен риск в световен план се индикира в още два сектора - "Текстил" и "Металургия", въпреки че те все още остават в "оранжевата зона" на чувствителен риск.

Най-стабилно е положението с разплащанията при компаниите от двата сектора, които са в "зелената зона" - "Софтуер и ИТ услуги" и "Фармацевтична индустрия".

На географски принцип най-висок към момента изглежда рискът в различните сектори в Латинска Америка.

Въпреки че засега на глобално ниво ситуацията се запазва сравнително стабилна, в доклада си анализаторите на Allianz Trade не изключват възможността до края на годината да се наложи понижаване на рейтинги на сектори в различни държави и на глобално ниво. Основна причина за това се очаква да бъдат сериозните предизвикателства пред компаниите на макроикономическо ниво.

Сред проблематичните теми са осезаемото забавяне на икономическия ръст в световен мащаб до нивата от 2019 година, намаляването на приходите на бизнесите, увеличаването на лихвите, приближаването на редица европейски икономики до ръба на рецесията, намаляването на обема на търговията заради преориентирането на потребителските разходи от стоки към услуги след COVID кризата.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.