Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 27, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Започва прием на проекти по мярка 9 за учредяване на групи и организации на производители

Започва прием на проекти по мярка 9 за учредяване на групи и организации на производители
Miglena Ivanova

Стартира приемът на проектни предложения по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 7 563 679, 22 евро, съобщават от Министерството на земеделието и храните.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на година за всяка група или организация на производители не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро.

Групи или организации на производители, признати през 2018 г., могат да заявят финансово подпомагане за същата година изчислено на база средната годишна продадена продукция от нейните членове през трите години, предхождащи включването им в групата или организацията за продуктите, за които са получили признаване.

Размерът на финансовото подпомагане за всяка от следващите години се изчислява на база стойността на реализираната на пазара земеделска продукция от групата или организацията на производители, за продуктите, за които е призната.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 20.08.2018 г.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.