Фонд "Земеделие" с две нови програми за 4 млн. лева за организации на производители на плодове и зеленчуци

Фонд "Земеделие" с две нови програми за 4 млн. лева за организации на производители на плодове и зеленчуци

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) е одобрил две нови оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023 - 2027 г.

Програмите са за над 4 милиона лева. Те ще стартират от 1 януари 2024 г. и са със срок 3 години.

По тези програми организациите на производители ще изпълнят интервенции, насочени към закупуване на материални и нематериални активи, както и активи, свързани с целите в областта на агроекологията и климата и с научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи.

Финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет по тях е на стойност над 2,355 млн. лева. Финансирането от националния бюджет се предоставя за организации на производители, които попадат в региони, в които степента на организираност на производителите е значително под средната за Съюза.

Ако искате да научите повече за възможностите за финансиране на агросектора през 2024 г. и до края на текущия програмен период, посетете Форум "Фермата: Агроиновации и стратегии", който ще се състои през февруари 2024 г. в Пловдив. Вижте повече за събитието ТУК!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.