Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 18, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Износът на България за трети страни намалява със 17.4%

Износът на България за трети страни намалява със 17.4%
Petya Dimitrova

През периода януари – март 2018 г. износът на България за трети страни намалява със 17.4% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 3 504.9 млн. лева, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония, Съединените американски щати и Руската федерация, които формират 55.0% от износа за трети страни.

През март 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 10.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 264.0 млн. лева.

През периода януари – март 2018 г. при износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (26.7%) и „Химични вещества и продукти” (14.2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (60.8%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (50.5%).

По данни на НСИ вносът на България от трети страни през периода януари – март 2018 г. намалява с 4.0% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 4 955.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През март 2018 г. вносът на България от трети страни намалява с 25.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 471.9 млн. лeвa.

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – март 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (48.1%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (31.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (32.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – март 2018 г. е отрицателно и е в размер на 1 450.3 млн. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 091.6 млн. лева.

През март 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 207.9 млн. лева.

През периода януари – март 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 12 464.7 млн. лв. и в сравнение със същия период на 2017 г. износът се увеличава с 2.4%. През март 2018 г. общият износ възлиза на 4 443.6 млн. лв. и се увеличава с 1.6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – март 2018 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 14 756.3 млн. лв. (по цени CIF), или с 5.7% повече спрямо същия период на 2017 година. През март 2018 г. общият внос намалява с 3.4% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 127.9 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – март 2018 г. и е на стойност 2 291.6 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари – март 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 1 377.4 млн. лева.

През март 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно и е на стойност 684.3 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 400.5 млн. лева.

Добави коментар