Общият износ на България спада с 8% за деветмесечието, според НСИ

Общият износ на България спада с 8% за деветмесечието, според НСИ

Износът на България за Европейския съюз (ЕС) рязко се свива през август, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През осмия месец на годината износът на страната ни към ЕС намалява с 11,1% спрямо същия месец на предходната година и е за близо 4,4 млрд. лева, отчитат от НСИ.

За периода януари-август износът към ЕС се свива с 6,6%, като достига над 37,5 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират над 61% от експорта за страните от ЕС, посочват от националната статистика.

Що се отнася до износа по сектори, най-голям спад за периода януари-август е отчетен в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (70,9%), а най-силен ръст - в сектора "Разнообразни готови продукти, н.д." (14.7%).

Данните на НСИ за вноса от ЕС за същия отчетен период показват по-плавно намаление, което говори за все още силно потребление. Вносът от ЕС в България през август спада с 5,2% на годишна база до почти 4,5 млрд. лева.

За периода януари-август спадът на вноса достига 0,6% до приблизително 38,5 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия, отчитат от НСИ.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2023 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор "Машини, оборудване и превозни средства" (16,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (66,3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - август 2023 г. е отрицателно и е на стойност 964,2 млн. лева.

По-плавно намаление се отчита и при износа за трети страни (които не членуват в ЕС - б.ред.). През септември 2023 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 0,1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на близо 2,5 млрд. лева.

През периода януари - септември 2023 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 8,5% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност над 21,8 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, САЩ, Китай, Сърбия, Украйна, Северна Македония и Египет, които формират близо 51% от износа за трети страни.

През периода януари - септември 2023 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (14,2%) и "Машини, оборудване и превозни средства" (13,8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (36,9%).

Вносът от трети страни обаче спада рязко - с почти 32% през септември в сравнение с август 2022 г. до малко над 3,3 млрд. лева и с близо 21% за януари-септември до над 28,7 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Русия, Китай и Сърбия.

Най-голямо увеличение на вноса от трети страни за периода е отчетено при "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (17,6%) и "Храни и живи животни" (14,4%), а най-голям спад се наблюдава при вноса на продукти от сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (40,2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - септември 2023 г. е отрицателно и е в размер на над 6,9 млрд. лева. През септември 2023 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 833,5 млн. лева.

Общият износ на България за периода януари-септември се свива с близо 8% на годишна база до 63,9 млрд. лева. Само през септември намалението е с 10,1% до малко над 7 млрд. лева.

Същевременно вносът за същия отчетен период спада с малко над 10,4% до 71,8 млрд. лева, а само за септември - с 21,2% до 7,9 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември 2023 г. и е на стойност малко над 7,9 млрд. лева. През септември 2023 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 894,5 млн. лева.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.