С една трета ще се стопи населението в трудоспособна възраст в България до 2050 г.

С една трета ще се стопи населението в трудоспособна възраст в България до 2050 г.

Населението в трудоспособна възраст между 20 и 64 години у нас ще се стопи с една трета до 2050 г. По този показател страната ни е с най-лошата прогноза в целия Европейски съюз (ЕС), според последния доклад на глобалният лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade (преди Euler Hermes). Основните причини за това са демографската криза и миграцията, тъй като България е един от основните "донори" на работна ръка към други държави в ЕС.

Според данните в доклада около 50% от мигрантите към трудовия пазар в EС от началото на 21 век са дошли от България, Румъния и Полша. Затова прогнозата за свиване на населението в трудоспособна възраст и в Полша е за 26% до 2050 г., а за Румъния - с 22%.

Драстично се очаква да намалее трудоспособното население и в други държави от региона на Източна Европа, като Литва и Латвия.

Сред основните възможности за подобряване на перспективите пред България и останалите държави от региона анализаторите очаквано посочват подобряване на условията на труд и увеличаване на трудовите възнаграждения, което би намалило мигрантския поток навън.

Заради сериозните демографски проблеми на Стария континент експертите на Allianz Trade очакват задълбочаване на недостига на квалифицирана работна ръка в почти всички държави в ЕС, като до 2050 г. средно населението между 20 и 64 години ще намалее с 20%. Те разглеждат няколко възможни сценария за противодействие на негативите в четирите най-големи икономики - Германия, Франция, Италия и Испания, с използване на различни комбинации от инструменти - промени на политиките на пазара на труда, повишаване на продуктивността и привличане на мигранти.

Анализът показва, че нито една от четирите държави не може да намери устойчиво решение, ако разчита само на приток на работна ръка отвън. При такъв сценарий те ще се нуждаят от между 100 000 и 500 000 мигранти на година. Конкретно в Германия биха били необходими по около 482 000 души, в Италия - 414 000, в Испания - 338 000, а във Франция - 115 000.

Ситуацията изглежда най-сложна в Германия, където дори при увеличаване на пенсионната възраст на 68 години и целенасочени усилия за разширяване на участието на жените и пенсионерите в трудовия пазар изчисленията показват, че ще са необходими 200 000 мигранти годишно.

Испания и Италия имат по-голям резерв от население, което към момента не е заето в трудовия пазар. При успешното му привличане и активиране там биха били нужни допълнително съответно около 89 000 и 131 000 мигранти годишно. Най-благоприятни са перспективите във Франция, където подобни мерки биха били достатъчни за разрешаване на проблема дори без нужда от допълнителна работна сила отвън.

Експертите на Allianz Trade обаче подчертават, че привличането на мигранти ще бъде все по-труден процес заради задълбочаващата се демографската криза във все повече държави в Европа, както и появата на същите проблеми и в големи икономики в Азия и Латинска Америка. Предвид факта, че единствено в Африка населението на възраст между 20 и 39 години не намалява, борбата за квалифицирана работна ръка навсякъде по света ще става все по-конкурентна.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.