Имигрантите апелират за безплатни курсове по български език

sn9

Светлана Филипова, бесарабска българска от Молдова, призова институциите да организират безплатни курсове по български език. Според нея това ще улесни процеса за интегриране на имигрантите в българското общество. В ефира на Дарик радио Светлана сподели своята лична история на имигрант, намерил своя дом в България. Участието на Светлана беше организирано по проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество", който цели да представи живота и проблемите на имигрантите у нас.

Светлана живее в България вече 17 години. Нейният път в страната ни започва в бежански лагер, където подготвя и подава документите си за гражданство. На въпроса „Харесва ли й в България?" тя отговаря, че за нея това е сбъдната мечта и се чувства горда, че има българско гражданство. Светлана споделя, че сега процедурата за бесарабските българи е улеснена и по-кратка. „Преди първо трябваше да пристигнеш в България, да получиш постоянно местожителство и едва тогава да кандидатстваш за гражданство. А можем директно да подадем документи и дори да чакаме тяхното разглеждане и приемане у дома", разясни тя. Към днешна дата най-голям е броят на получилите българско гражданство бесарабски българи от Молдова. Броят от Украйна е много по-малък, за което допринася и непризнаването от страна на Украйна двойно гражданство.

През 1998 г. Светлана инициира създаването на фондация „Бесарабски българи", която се стреми да помага на желаещите да станат български граждани, като ги информира за процедурата, подготовката на нужните документи и им дава безплатни правни съвети. „Въпреки, че процедурата за граждани на други държави с български произход е улеснена и много по-кратка, все още съществуват проблеми. Но виждаме готовността на институции да предложат решение", коментира Светлана.

Следващият проект, който Светлана Филипова иска да реализира заедно с други активни имигранти, е създаването на интеграционен център, в който всеки бежанец да може да получи информация за подготвяне на нужните документи за получаване на статут. Такъв център е необходим, поради все още слабата координация между институциите и липсата на достатъчно информация на друг език освен български.

За проекта

Проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ЕООД и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни. Общата стойност на проекта е 79 967,47 лева и се изпълнява за период от 5 месеца. Основната му цел е да информира за правата на имигрантите у нас чрез провеждане на мащабна кампания и да спомогне за по-добрата им интеграция.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.