Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 26, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Възражения по оценката на проекти за инвестиции в земеделски стопанства – до 21 август

Възражения по оценката на проекти за инвестиции в земеделски стопанства – до 21 август
ENTERPRISE

Държавен фонд „Земеделие” ще разглежда молби за преразглеждане на предварителната проверка на проектите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. само, ако са подадени до утре, 21 август. Това става ясно от съобщение на фонда, публикувано на 19 август.

Молбите, подадени след 21 август, няма да бъдат взети под внимание от държавните експерти.

Фонд „Земеделие“ приключи предварителната проверка за съответствие със заложените критерии на подадените проекти по най-атрактивната подмярка на новата ПРСР в края на юли. Проверката минаха общо 730 проектас размер на заявените разходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв., или 130% от предварително определения бюджет.

Припомняме, че още преди да станат ясни резултатите от предварителната проверка, Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) и Асоциацията на българските консултанти по европейски проекти (БАКЕП) призоваха за незабавно увеличение на бюджета на схемата, прогнозирайки, че първоначално предвидените средства няма да отговорят на значителния интерес.

Добави коментар