Тръгна процедурата за финансиране на иновации в предприятията с бюджет 127 млн. лева

Тръгна процедурата за финансиране на иновации в предприятията с бюджет 127 млн. лева

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедурата "Разработване на иновации в предприятията". Тя е част от подкрепата за българския бизнес по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП). Бюджетът й е 127 млн. лв.

Документите по нея се подават изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 (https://shorturl.at/awTW6 ) до 16:30 ч. на 15 май 2024 г., съобщават от пресслужбата на ведомството.

От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро-, малки и средни фирми (МСП), дружества с до 3000 служители и големи компании в партньорство с МСП.

Проектите им трябва са насочени към някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) - "Информатика и ИКТ", "Мехатроника и микроелектроника", "Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии", "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" и "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика".

Минималният размер на финансирането по процедурата е 50 000 лв. Максималният зависи от големината на фирмите. За микро- предприятията е 250 000 лв., за малките - 400 000 лв., а за останалите - 500 000 лв. Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията на дружествата.

Подкрепа ще се получава за разработване на продуктови иновации или такива в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, както и със създаване и тестване на прототипи и пилотни линии. Ще се финансират още дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработките по проекта.

Допустимо ще бъде разработване на иновации в различни сфери на икономиката. Например в областта на изкуствения интелект и повишаването на промишления капацитет, облачните изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), комуникационните мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация или управление, разработване на ИКТ подходи в машиностроенето, медицината, творческите и рекреативните индустрии, дигитализацията на културно-историческото наследство, телемедицината, блокчейн технологиите и др.

Сред приоритетите е също създаване на иновации в областта на автономните роботи и системи, които да бъдат внедрени в промишлеността и в сектори с дългосрочен дефицит на кадри.

Финансиране ще могат да получат още дейности по разработване на нови методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайните потребители на специфични български съставки и продукти. Ще може да се предоставя подкрепа за разработване на водород-базирани технологии и използването на водород в индустрията, енергетиката, транспорта и бита.

Средства по процедурата ще се отпускат и за разработване на иновации за нуждите на процесите по ин-витро, на тъканното инженерство и регенеративната медицина, както и за нови решения и дигитализация на културни и творчески индустрии като сценични и визуални изкуства, медии, библиотеки и др.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.