Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 22, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

2 Коментара

Какви промени ще има при реда и условията за директните плащания през 2018 г.? Най-важното от форум “Фермата”

Какви промени ще има при реда и условията за директните плащания през 2018 г.? Най-важното от форум “Фермата”
Miglena Ivanova

Няколко ключови промени подготвя Министерството на земеделитето, храните и горите за условията и реда за подаване на заявления и осъществяване на директните плащания през 2018 г.

Това стана ясно по време на форума за успешни практики в земеделието „Фермата“, който се проведе вчера (30 януари) в хотел “Верея” в Стара Загора.

Форумът е организиран от сп. Enterprise.

Изменя се наредба №5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, съобщи на форума Аделина Стоянова, експерт от дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ в Министерството. Ще се изисква попълването на декларация за информираност на стопаните, че се забранява използване на продукти за растителна защита върху земята, оставена под угар, площите с междинни култури или зелена покривка и площите с азотфиксиращи култури.

Променят се и текстове в наредба №105 за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на системата ИСАК във връзка със специализираните слоеве и физическите блокове. Въвежда се и слой „Екологично насочени площи“, в който влизат синорите (полски граници), живи плетове и ивици, дървета в редица, ивици допустими площи и полски горички (дървета в група), както и слой „Временно затревени площи“ отделно от постоянно затревените.

Що се отнася до директните плащания, първите за тази година ще стартират през март, допълни Стоянова.

Над 794,59 млн. евро е предвиденият бюджет за директни плащания през тази година. От тях почти една трета са за зелени плащания, почти 7% са за преразпределително плащане, под 1% – по схемите за подкрепа на млади земеделски стопани, до 10% – по схемите за дребни земеделски стопани, а 13+2% – за схеми за обвързана подкрепа.

Запазва се схемата за намаление на плащанията – за суми над 150 хил. евро е 5%, а за суми над 300 хил. евро – 100%. Увеличава се обаче ставката за млади земеделски стопани от 25 на 50% от ставката по схемите за единно плащане на площ.

Запазва се и изискването за диверсификация на културите – стопанства със 75% от обработваемата земя, заето с треви или тревни фуражи, бобови култури и угари независимо от размера на останалата обработваема земя не прилагат диверсификация.

Предвижда се и да се въведе изискване памукът да се прибира в срок до 30 ноември в годината на кандидатстване за подкрепа.

Цветан Берберов от Тракийския съюз на зърнопроизводителите подчерта, че Румъния е против таваните на плащанията. Националната асоциация на зърнопроизводителите е за справедливо разпределение на средствата без това да води до противопоставяне на сектори.

От Министерството припомниха пред участниците на форума, че скоро започва кандидатстването по мярка 4.2 на програмата за селските райони – за инвестиции и модернизация на стопанствата.

Предстои и стартиране на подмярка 16.1 за иновации, където могат да участват научни институти, висши училища и неправителствени организации с партньори земеделски производители, малко и средно предприятие от хранително-вкусовата промишленост и консултантски организации.

При одобрение се предвижда финансирането да става на две фази. Първата е с продължителност до 1 г и включва проучване на приложимостта на иновативния продукт, производствените методи и т.н. Тя се финансира на 100% от програмата. Втората е същинското производство, в рамките на което преките инвестиционни разходи се финансират на 70%, а непреките (за заплати, осигуровки и т.н.) – на 100%.

Подмярката за инвестиции включва финансиране за строително-монтажни работи, земя и сгради в селските райони, машини и оборудванесофтуер, консултации, проектиране и т.н. Финансовата помощ е 50% за инвестиции от 2 млн. евро и срок 24 или 36 месеца.

Приоритетни сектори са животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени култури и биопроизводство.

Официален спонсор на събитието е Банка ДСК.

Партньори: Пионер Семена България и Лимагрейн България.

Коментари

  1. Геновева Друмева

    Къде е обявено, че стартира подмярка 4.2? Никъде няма заповед на министъра!?

    • Здравейте, след уточнение от наша страна във връзка с въпроса Ви се оказва, че явно е лапсус на презентатора. Скоро ще започне, а не е започнал прием. Все пак проверете и в областния ФЗ за точна дата, защото нищо повече не казаха в конкретика.

Добави коментар