Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 16, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

„Еразъм +“ насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство

„Еразъм +“ насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство
Petya Dimitrova

Милица Николаева от Файв Консулт АД, притежава опит в подготовката и изпълнението на проектни идеи по програма „Еразъм +“ в различни стратегически партньорства. За известен период е външен експерт към Националната агенция по Програмата с фокус координиране и промотиране на  всички дейности, свързани с Europass документите на национално ниво. 

По време на БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС тя ще говори за ползите за бизнеса от програмата ERASMUS+.

С Милица разговаряме за възможността за образование, обучение и практика в ЕС посредством регламентирано сътрудничество между ключови партньори от публичния и частния сектор.

Какви са целите на програма „Еразъм +“ и как бизнесът може да се възползва от нея?

 „Еразъм +“ е новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014—2020 г. Основаната й цел е да насърчи изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Кандидатстването по програмата е допустимо към отговорната национална агенция или директно към съответната изпълнителна агенция на Европейската комисия.

Кои са спецификите на програмата – партньорства, кандидатстване, бюджети?

Програма  „Еразъм +“ осигурява финансиране за партньорства между различни институции и/или организации целящи модернизиране на образованието и обучението, и популяризиране на новаторство, предприемачество и пригодност за заетост.

Общият бюджет, предвиден за покана 2017г. за представяне на предложения, възлиза на 2 157,1 милиона евро (Образование и обучение:1 905,4 милиона евро; Младеж: 209,1 млн. евро;„Жан Моне“: 10,8 млн. евро;Спорт: 31,8 млн. евро). Програмата е продължение на програмите „Учене през целия живот“, „Сократ“, „Грундвиг“ и др.

Какви възможности дава програмата?

Възможността за мобилност чрез обмен на добри и иновативни бизнес  практики обуславя и създаването на нова програма “Еразъм за млади предприемачи“ към „Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малки и средни предприятия“, за която няма възрастово ограничение.

Повече за събитието може да науичите на https://event.gg/6619/.

Добави коментар