Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 21, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

От какви възможности за финансиране може да се възползва българският бизнес?

От какви възможности за финансиране може да се възползва българският бизнес?
Miglena Ivanova

Бизнесът се срещна с банкови и небанкови финансиращи институции на петото издание на форум „Финансиране на бизнеса“ организиран от MoitePari.bg. И тази година форумът предложи на малки и средни фирми в България решения за успешно финансиране на бизнеса им.Списание Enterprise беше медиен партньор на събитието.

В първия панел на събитието бяха представени възможности за финансиране от фондовете с рисков капитал. Презентации изнесоха Росен Иванов, Управляващ съдружник, Black Peak Capital, и Йордан Зарев, Мениджър Инвестиции, Neveq.

“Нашето предизвикателство като инвеститори е да постигнем доходност около и дори над 20%”, отбеляза г-н Иванов, говорейки зацелите, които си поставят при финансиране на бизнеси.

Г-н Зарев отбеляза, че мисията им е постоянно да подкрепят, развиват и катализират местни и регионални технологични компании и предприемаческа екосистема. „За да бъде устойчива една “екосистема”, трябва да са налице различни елементи. Такива са например образованието, възможностите за финансиране, корпорациите и общността”, обясни още Зарев.

Интересна и полезна информация получиха посетителите на събитието от Стойне Василев, Бизнес Коуч към SmartMoney.bg. Фокусът на неговата презентация беше поставен в предварителната подготовка на фирмата преди да се постъпи към финансиране. Основното, на което трябва да обърнат внимание управителите на фирмите преди да направят крачка към разрастване на компанията с външно финансиране, са да разгледат финансите и бизнес системата. Г-н Василев посочи и основните точки на които трябва да се обърне внимание в Отчет за приходите и разходите:

1. Нарастване на приходите

2. Брутен марж на печалбата

3. Себестойност

4. Оптимизиране на разходи

5. Нарастване на нетна печалба

Успехът на всяко едно бизнес начинание е заложен именно в тези елементи на основния двигател във финансовата отчетна система.

В банковия панел беше поставен акцент на възможностите за финансиране на микро и малък бизнес, както и съвременните форми за банково финансиране.

Костадин Мунев от Микро Финансираща Институция ДЖОБС към Българска Банка за Развитие, представи стартъп кредит за инвестиции с гаранционно покритие по програма COSME – „Финансираме микро- и малки предприятия, земеделци, производители на биопродукти. Финансирането е от €1 500 до €25 000, за оборотни средства. Не се изисква собствено участие”, обясни още Мунев. Бяха представени и успешни проекти от развиващи се в различни сфери бизнеси. Понякога добрата идея и правилния подход са достатъчни за успеха.

Светослав Пиралков, Началник Отдел “Микробизнес” в Райфайзенбанк разясни кои са ключовите фактори за определяне на най-добрия вариант за подкрепа:

  • Цел на проекта
  • Срок за изпълнение
  • Размер на финансирането
  • Нужда от допълнителни дейности
  • Време за реакция
  • Обезпечаване

“Ние знаем как да направим банкирането лесно за нашите клиенти“, обясни още Пиралков.

Във финалния панел на форума бяха представени възможностите за европейско финансиране на МСП до края на 2018 г. Галя Менова, Управляващ съдружник в Хюман Консултинг ЕООД представи възможностите в две направления по ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. и ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ “ 2014 – 2020 Г.

Мартина Калчева от Гецов и Партньори Консулантс ЕООД представи програма Хоризонт 2020, която е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Тя се отличава от своите предшественици със стремежа за обхващане на цялата предпазарна иновационна верига, вкл. приложната наука, бизнес иновациите и справянето с обществените предизвикателства, т.е. трите й приоритетни стъбла.

Целта на Хоризонт 2020 е да доведе до възможно повече постижения, открития и иновации, които да допринесат ползи за обществото. Тя свързва научните изследвания и иновациите, пренасяйки идеи от лабораторията до пазара чрез различни форми за стимулиране на иновациите и подпомагане на процеса на съвместяване на дейността на публичния и частния сектор за постигане на иновации.

Посетителите в залата показаха висока активност в спонтанните дискусии по време на презентациите.Всеки дошъл си тръгна удовлетворен от получените отговорите и полезната информация, както и от осъществяването на личностните контакти.

Форум Финансиране на бизнеса завърши с практическа задача за участниците, която представи и фасилитира Светлан Станоева, съосновател и старши фасилитатор в The Business Institute.

Четири отбора провериха финансовите си опит, умения и тестване на решения за различни възможности в тематична бизнес симулация от портфолиото на Harvard Business Publishing.

Участниците влязоха в ролята на CEO на американска фармацевтична компания с основната задача да намерят възможности за инвестиции в растеж и подобрения в паричните потоци на компанията.

В рамките на един час отборите трябваше да анализират различни финансови сценарии, за да оценят ефекта им върху оборотния капитал. Симулацията отличи с награди два отбора победители с близки резултати – отборът на Compliance.bg и отборът на Eurobet.

Ключовата част от симулацията беше дебрифът, който Светлан направи в интерактивна дискусия и отборите споделяха и анализираха своите подходи във взимане на финансовите решения. Изводите, които заедно направиха, доказаха и ефективността от разиграването на възможности в безрискова среда като тази, която предоставя бизнес симулацията с конкретен казус. „Да се правят сметки,“, „Невинаги да се вземат рисковани решения“, „Да се съобразява поведението на пазара с реалните ресурси на компанията“ бяха част от „поуките“, които участниците успяха да вземат за себе си.

Добави коментар