Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 21, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

България е четвърта в ЕС по ръст на разходите за труд

България е четвърта в ЕС по ръст на разходите за труд
Miglena Ivanova

България е в четвърта в Европейския съюз (ЕС) по ръст на разходите за труд през последното тримесечие на 2016 г., показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

Разходите за труд на час у нас се увеличават с 8% за периода на годишна база. По-силен ръст е отчетен в Румъния (12,3%), Литва (10,7%) и Латвия (8,1%).

Най-силно увеличение на разходите за труд на час у нас е регистриран в сектора на услугите – 9,4%, следван от индустрията – 8,1%, и накрая е строителството с 2,2%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения” – с 25,5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 14,3%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 10,7%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 1,7%, „Строителство” – с 2,2%, и „Образование” – с 3%.

Почасовите разходи за труд през последните три месеца на миналата година спрямо същия период на предходната година нарастват с 1,7% в целия ЕС и 1,6% в еврозоната.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8,2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения – различни видове обезщетения, осигурителни плащания и други) – със 7%.

Добави коментар