Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Започна да функицонира регистър на банковите сметки и сейфове

Започна да функицонира регистър на банковите сметки и сейфове
Alexandra Fileva

От БНБ съобщиха, че от 03.01.2017 г. започва да функицонира регистър на банковите сметки и сейфове.

Новият регистър ще съдържа централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници, която ще бъде подавана от банките и клоновете на банки, извършващи дейност на територията на страната.

Документите за дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове, както и таксите за получаване на справки от регистъра, са публикувани на интернет страницата на БНБ. Вижда се, че
физическите лица ще получават информация безплатно.

Добави коментар