Всички административни регистри трябва да станат електронни от 2024 г.

Всички административни регистри трябва да станат електронни от 2024 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронното управление, внесени от Министерския съвет.

Текстовете предвиждат физическите лица да могат да заявяват електронни услуги, без да подписват заявленията с квалифициран електронен подпис (КЕП), съобщава economy.bg.

С промените се приравняват служебните справки на удостоверенията, разяснява във Facebook бившият министър на електронното управление и настоящ депутат Божидар Божанов.

Освен това електронните услуги ще трябва са с по-ниска такса спрямо тези на гише.

Разширява се и електронното връчване на актове и електронни фишове, като всеки ще може да заяви връчването им в системата за сигурно връчване, напр. МВР да му връчва там електронните фишове.

Урежда се и дейността на посредниците, които могат да предоставят услуги на гише по-близко до гражданите, които не ползват интернет (напр. за да не ходят до областния град).

Няма да може с подзаконов акт да се въвежда изискване за представяне на документи за доказване на обстоятелства, които ги има в регистър. "Т.е. всички наредби, вкл. общински, в които се искат непредвидени в закон удостоверения, бележки, стикери и подобни, стават незаконосъобразни", посочва Божанов.

Всички регистри ще трябва да минат от тетрадки в електронен вид през 2024 г., когато влиза в сила задължението регистрите да се водят или чрез собствена информационна система, или чрез новоуредената централизирана система за водене на регистри.

Въвежда се задължение за изпращане на напомняне при изтичащ срок на документ ("индивидуален административен акт").

Всичко това, според Божанов, ще започне да се прилага в следващите месеци. С промените, по думите му, се покриват и цели, поставени в Плана за възстановяване и устойчивост. Те са и важна стъпка към по-голямо удобство за гражданите и повече ефективост на администрацията.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.