Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 22, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Българските компании в топ 500 в ЦИЕ: Спад на оборотите и печалбите в унисон с региона

Българските компании в топ 500 в ЦИЕ: Спад на оборотите и печалбите в унисон с региона
Miglena Ivanova

Българските компании сред 500-те най-големи фирми в Централна и Източна Европа се увеличават с една и са вече 18, показват данните на Кофас, които правят ежегодна класация на най-големите компании в региона.

На първо място е Български енергиен холдинг, който е на 25-та позиция в класацията. Следва Лукойл Нефтохим на 45-то място и Аурубис – на 78-мо място в класацията.

Другите български компании, включени в Кофас ЦИЕ Топ 100, са НЕК, Лукойл България, Кауфланд България, ЧЕЗ Електро, Адванс Пропъртис, Експрес Логистик енд Дистрибюшън, Булгаргаз, Дафна груп, ОМВ България, Софарма, БТК, АЕЦ Козлодуй, Сакса, Хювефарма и Астра Биоплант. Последните две са нови в класацията.

Общо 10 от 18-те български компании падат в класацията заради спада на оборотите и печалбите им. Това обаче е тенденция в целия регион.

В Централна и Източна Европа се наблюдава бум в пазара на труда, а оборотите и печалбите на най-големите компании намаляват съответно с 0,6% и с 3,1%.

„При родните компании в класацията тенденцията е абсолютно идентична като в целия регион. Общият им оборот е намалял със 7,07% до 16,656 млрд. евро, а финансовия резултат е спаднал с 8,71% и достига 287 милиона евро. За сметка на това броят на заетите служители нараства с 1,2%, като при Хювефарма ръстът е почти двоен“, коментира Милена Виденова, управител на Кофас за България.

По държави – Полша остава най-големият играч със 168 компании в класацията и с ръст в общия им оборот от 3,3%, следвана от Унгария, която отбелязва спад от 11,5% в общия оборот на компаниите, и Чехия със спад от 2,2% в оборотите.

„В Кофас оценяваме икономическата ситуация като благоприятна – налице е динамичен ръст на домакинското потребление и нетния износ, което е свързано с нарастваща увереност и ръст в заетостта. Рисковете обаче остават – това са основно в някои от секторите и по отношение на зависимостта от европейско финансиране“, допълва Милена Виденова.

„Подобряването на макроикономическата среда има положителен ефект върху бизнеса. Несъстоятелността на компаниите спада с 6% през 2016 г. и с 14% през 2015 г.“, подчерта Катаржина Комповска, главен изпълнителен директор на Кофас за Централна и Източна Европа.

Тя допълва, че трудовият пазар е продължил да се подобрява, което доведе до ниски нива безработица. Най-осезаем спад бележи Чехия с ниво на безработицата от 4%.

„Повишаването на заплатите и ниската инфлация, заедно с подобряването на потребителското доверие, превърнаха домакинското потребление в основата на икономическата експанзия, което даде основния положителен ефект върху някои сектори в региона“, допълва тя.

Най-големите 500 компании са генерирали 580 млрд. евро оборот през 2016 г. – с минимално намаление от 0,6% спрямо 2015 г., и са отбелязали малко по-голям спад на нетната печалба – с 3,1% до 26,3 млрд. евро.

За разлика от намаляването на тези показатели обаче, темповете на заетост се покачват значително. Компаниите от класацията заемат 4.5% от общата заетост в региона, като значително увеличават работната си сила – с 3.9% до 2.24 млн. души.

Тези показатели влияят на намаляващите нива на безработица в региона, като в десет от страните равнищата на безработица са намалели с повече от 10%. Най-осезаем е спадът в Унгария до 5,1%, както и в Чехия 4%. В повечето страни от Централна и Източна Европа равнището на безработица е дори по-ниско, отколкото в западноевропейските страни.

Анализите по сектори показват променящ се пазар. Традиционните отрасли регистрират спад, а новите са готови да поемат нагоре. Въпреки че общият оборот е намалял с 0.6%, девет от 13 сектора са увеличили оборота си в сравнение с предходната година.

Намаляването на оборота в класацията Кофас ЦИЕ Топ 500 може да се отдаде на четири отрасъла: нефт и газ (-5,4%), енергетика (-7.3%), машиностроене (-59.1%) и метали (-6.4%). Техните загуби в приходите са твърде големи, за да бъдат компенсирани от положителните резултати на другите сектори.

Автомобилният и транспортният сектори заеха водеща позиция с оборот от 128 млрд. евро. В ЕС регистрациите на нови леки автомобили са се увеличили с близо 7%. Това по-голямо търсене е с положително въздействие върху производителите на автомобили, които се намират главно в региона.

През 2016 г. повече от 20% от всички топ 500 компании са работили в тази област, докато през 2015 г. те са само 17%. Приходите се увеличават с 8,6%, а нетната печалба се увеличава с 6,8%. Според експертите на Кофас този резултат се дължи на благоприятна икономическа среда и нарастващо търсене.

Добави коментар