Защо инфлацията в България продължава да е над средната за еврозоната?

Защо инфлацията в България продължава да е над средната за еврозоната?

Вече е ясно, че България няма да може да отговори на критерия за ценова стабилност за членство в еврозоната до лятото. За целите на оценката се отчита средногодишната инфлация, което предполага отчитане на натрупаната ценова динамика през дванадесет последователни месеца - огромен инерционен товар, който не може да се компенсира за месец-два.

Само че и годишната инфлация - т.е. промяната в цените от март 2023 до март 2024 г. в България, продължава да надвишава средната за еврозоната.

Според хармонизирания индекс на потребителските цени годишната инфлация у нас е 3,1%, а в еврозоната - 2,4%; във Франция също 2,4%, в Германия - 2,3%, в Италия 1,2%. Видимо разликата се свива, но все пак остава.

Трябва да кажем и че ако разглеждаме само последните три месеца - т.е. от декември до март - повишаването на цените в България е с 0,7%, докато средно за еврозоната е 1%. Има ли разлики и защо инфлацията на българския пазар се задържа така упорито?

Дори бърз поглед върху данните разкрива някои очевидни разминавания в тенденциите. Докато при храните като цяло поскъпването е сходно и вече е по-слабо от общия индекс, в България свинското месо поскъпва с 6,4%, докато в еврозоната - средно с 2,5%. Режийните разходи за дома - вода, електричество, отопление - в еврозоната нарастват с 0,6%, у нас с 3,1%. В еврозоната цените на телекомуникациите спадат, в България се повишават. При образованието и здравеопазването цените в еврозоната нарастват съответно с 4,1% и 2,9%, у нас - със 7,4% и 5,5%. При хотелите поскъпването за година в България е с 11,3%, или почти двойно по-високо, а при ресторантите е със 7,5% в сравнение с 5,2% в еврозоната.

Може би е време да излезем от детинските спорове на ниво шести клас по сравнение на индекси, когато дискутираме приемането на еврото, а да помислим по-дълбоко какъв е смисълът на критерия за ценова стабилност и какво ни казва за състоянието на политиката, институциите и структурата на националния пазар неизпълнението му. Накратко - защо имаме различен темп на инфлация и - още повече, защо при някои стоки и услуги имаме противоположно движение?

За част от цените обяснението трябва да търсим в конкуренцията, производителността на участниците на пазара и държавните регулации. По-горе споменахме значително поскъпване на свинското месо, но от години например средните цени на категориите млечни продукти и яйца и растителни и животински мазнини в България са по-високи от средното за целия ЕС и то с над 20-30%. На хартия - единен пазар, свободна търговия без мита, хармонизирани изисквания към стоките, отворен достъп до търговския сектор; в реалността - значителни разлики в крайните цени за потребителите.

Другата разлика наблюдаваме в силно регулираните услуги в образованието и здравеопазването - там държавата привидно и според политически лозунги "пази" гражданите, но в реалността легитимира повишаване на цените по настояване на влиятелни професионални гилдии или фармацевтични компании.

В период на рязко поевтиняване на електроенергията и природния газ в Европа през последната година в много други страни битовите потребители усещат спад на сметките или задържане; в България "Булгаргаз" продава по-скъпо от цените на европейските борси, парното и електроенергията за домакинствата са по-скъпи от предходната година, а отделно регулаторът допусна значително поскъпване на водата. Тези сравнения трябва да са сигнал за проблем и нужда от анализ, а в някои случаи - аргумент за промяна в политика.

Има и макро фактори, разбира се. Най-очевидният е продължаващият висок ръст на заплатите при рекордно ниска безработица. Сигурността за работното място, съчетана с устойчив ръст на доходите - удвояване на средната заплата за шест години - неизбежно влияят на поведението на потребителите и подкрепят растеж на вътрешното търсене.

Ако в България средните разходи за труд растат с близо 12% за последните 12 месеца, в еврозоната ръстът е средно 3,1%, практически едва компенсиращ инфлацията.

Отделно международният туризъм се възстановява напълно от пандемията. При нарастващи разходи за наеми и труд и увеличен разполагаем доход не бива да ни учудва, че хотелите и ресторантите поскъпват средно с близо двуцифрен темп и то след над 20% увеличение на цените за предходната година.

Може би най-подценяван е приносът на търговските банки. Кредитната експанзия вместо да се охлажда - както става в цяла Европа в резултат на затягането на монетарната политика на големите централни банки в развития свят - чупи нови рекорди. Към края на март ръстът на жилищните кредити към домакинствата достига 22,7% на годишна база, а на потребителските - 13,2%. Нетното нарастване на кредита за последните 12 месеца е 5,9 млрд. лева, 3,9 млрд. от които за покупка на жилище - това мащабира допълнителните разходи, финансирани чрез дълг.

Само през март новоотпуснатите жилищни кредити без рефинансиранията достигат 630 млн. лева, за първите три месеца от началото на 2024 г. - общо над 1,6 млрд. лева. Българската народна банка следи в анализите си тази динамика и посочва натрупването на дисбаланси и рискове, но някак е твърде нерешителна да предприеме допълнителни мерки за ограничаване на кредита.

Освен раздуването на цените на недвижимите имоти, кредитната експанзия увеличава търсенето за свързаните икономически дейности - от строителството и посредниците, през производителите на мебели, плочки за баня и дограма, до нотариусите и озеленителите - и допълнително ускорява ръста на доходите и печалбите на участниците. Този ресурс после излиза на пазара и подкрепя по-високи цени, особено в услугите.

Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.