Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | September 26, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Безработицата в България се понижава до най-ниско ниво от 2008 г. към края на септември

Безработицата в България се понижава до най-ниско ниво от 2008 г. към края на септември
Miglena Ivanova

През третото тримесечие на годината безработицата в страната се понижава до 5,8% – най-ниското ниво от 2008 г. насам, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Нивото на безработица намалява с 1,2 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2016 г.

Броят на безработните достига 200,2 хил. души в края на септември, като намалява с 12,6% на годишна база.

През третото тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 109,6 хил. души или 54,7% от всички безработни лица.

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,225 млн. души, което е 53,2% от населението. Спрямо същия период на миналата година увеличението е с 3,3%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3,142 млн. души, а коефициентът на заетост достига 68,5%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 44%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73%.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 590,7 хил. души или 60,4% от населението в същата възрастова група, като се увеличава с 4,8 процентни пункта на годишна база.

Добави коментар