Безработицата в България през септември се запазва на ниво от 5.3%

Безработицата в България през септември се запазва на ниво от 5.3%

Равнището на регистрираната безработица в България през септември е 5.3%, отчитат от Агенцията по заетостта. Стойността е същата като през август. Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 149 878, като повишението спрямо миналия месец е със само 528 лица, сочи статистиката на Агенцията.

Започналите работа безработни лица през септември са 13 260, като се отчита увеличение спрямо август 2023 г. с 31.2%. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 750 пенсионери, учащи и заети. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 16.9%, следват тези в сферата на образованието - 14,2%, търговията - 12.4%, хотелиерството и ресторантьорството - 8.5%, държавното управление - 4.9%, хуманното здравеопазване и социалните дейности - 4,7%, строителството - 4,5% и др. В страни от Европейския съюз работа започнаха 1 185 безработни с посредничеството на бюрата по труда или това са 8,9% от всички преходи в заетост през месеца.

302 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места - 71 по програми и мерки за заетост и 231 - по схеми на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2020-2027. 120 безработни и заети са включени в различни обучения, а 218 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Регистрирани са нови 22 126 безработни лица в бюрата по труда през месец септември. Те са с 3 213 повече от предходния месец и със 188 по-малко спрямо регистрираните през септември 2022 г. Други 759 души от групите на търсещите работа заети, учащите и пенсионерите също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, като при тази група се наблюдава намаление спрямо предходния месец с 6.5% на търсенето на услугите на Агенцията. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 3 472 неактивни за пазара на труда лица.

През септември административната статистика на Агенция по заетостта отчита спад на обявените от работодателите свободни работни места. В бюрата по труда през месеца представителите на първичния пазар заявиха 10 753 свободни работни места при 11 988 през август 2023 г. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост (25.3%), образованието (25.1%), търговията (13.0%), следват държавното управление (7.1%), хотелиерството и ресторантьорството (6.2%) и административните и спомагателните дейности (4.9%).

Най-търсените от бизнеса професии през септември са: преподаватели; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжение и др.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.