Регистрираната безработица в България през април намалява до 5,2%

Регистрираната безработица в България през април намалява до 5,2%

През месец април Агенция по заетостта отчита спад в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда. Те са 148 350, което е с 3 880 лица или с 2,5% по-малко от месец март.

При тази численост равнището на регистрирана безработица през април е 5,2%. Така спрямо предходния месец намалението е с 0,2 пункта, а спрямо април 2022 г. се наблюдава спад от 0,1 пункта.

Броят на новорегистрираните безработни през април намалява с 2 868 спрямо март 2023 г. Според отчетените данни те са 17 228 лица - с 1 419 по-малко на годишна база. Други 495 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През април трудовите посредници, ромските и младежките медиатори, са успели да активират над 3 500 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда, с 1 200 повече от същия месец на предходната година.

Административната статистика на Агенция по заетостта отчита 14 259 започнали работа безработни лица през април при 16 107 през март. Работа чрез бюрата по труда намериха и 306 лица пенсионери, учащи и заети. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 17.1%, следват тези в хотелиерството и ресторантьорството - 12.3%, търговията - 12.2%, държавното управление - 7.3%, селско, горско и рибно стопанство -6.8%, хуманното здравеопазване и социалната работа - 5.6%, строителството 5.4% и други.

През април 786 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места - 101 по програми и мерки за заетост и 685 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 334 безработни и заети са включени в различни обучения, а 218 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

През месеца в бюрата по труда са заявени 12 653 свободни работни места на първичния пазар, което е намаление с 14,0% спрямо април 2022 г. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (24.5%), хотелиерството и ресторантьорството (20.8%), следват държавното управление (11.6%), търговията (10.7%), административните и спомагателните дейности (4.6%) и строителство (4.4%).

Най-търсените от бизнеса професии през април са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.