Регистрираната безработица в България нараства леко до 5,2% през юли

Регистрираната безработица в България нараства леко до 5,2% през юли

Равнището на регистрираната безработица в страната достига 5.2% през юли, отчита административната статистика на Агенция по заетостта. Така в разгара на летния сезон през месеца се наблюдава леко повишение на безработицата от 0.2 процентни пункта спрямо предходния юни.

Агенцията по заетостта отчита съответно и ръст в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда. В края на месец юли те са общо 147 596, което е с 5 086 лица повече от месец юни.

През юли се засилва и активността за регистрация в бюрата по труда. Регистрирани са нови 21 512 безработни. Те са с 1 937 повече от предходния месец и с 1 150 повече спрямо регистрираните през юли 2022 г.

Други 597 души от групите на търсещите работа заети, учащите и пенсионерите също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, макар че при тази група се наблюдава намаление спрямо предходния месец с 21% на търсенето на услугите на Агенцията.

Увеличава се и броят на активираните през юли неактивни лица на пазара на труда. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, за месеца активираните са общо 4 166.

При броя на започналите работа през юли административната статистика на Агенция по заетостта отчита намаление - през месеца те са 10 212 при отчетени 14 176 през юни. Работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 379 пенсионери, учащи и заети. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 21.2%, следват тези в търговията - 12.7%, хотелиерството и ресторантьорството - 7.5%, държавното управление - 6.4%, строителството и селското стопанство с по 5.5%.

Близо 780 безработни са започнали работа през месеца в страни от ЕС с посредничеството на Агенцията по заетостта.

Общо 689 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места - 220 по програми и мерки за заетост и 469 - по схеми на Програма "Развитие на човешките ресурси". Общо 184 безработни и заети са включени в различни обучения, а 223 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

През месеца в бюрата по труда са заявени 9 026 свободни работни места на първичния пазар, при 11 325 през юни 2023 г. В реалната икономика най-много свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25.1%), образованието (18.3%), търговията (11.1%), следват държавното управление (8.6%), хотелиерството и ресторантьорството (7.8%) и административните и спомагателните дейности (6.1%).

Най-търсените от бизнеса професии през юли са: преподаватели; персонал, полагащ грижи за хората; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.