Регистрираната безработица в България през май намалява до 5,1%

Регистрираната безработица в България през май намалява до 5,1%

Увеличение на броя започнали работа през май отчита административната статистика на Агенция по заетостта - през месеца те са 14 775 при отчетени 14 259 през април. Работа с подкрепата на бюрата по труда са намерили и 413 пенсионери, учащи и заети.

Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 20.1%, следват тези в хотелиерството и ресторантьорството - 14%, търговията - 12.4%, държавното управление - 7.0%, селското, горското и рибното стопанство -6.6%, строителството 5.2%, хуманното здравеопазване и социалната работа - 5.0% и други.

Малко над 1 000 безработни са започнали работа през месеца в страни от ЕС с посредничеството на Агенция по заетостта.

Общо 829 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места - 154 по програми и мерки за заетост и 675 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 402 безработни и заети са включени в различни обучения, а 355 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

През месец май Агенция по заетостта отчита спад в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда. Те са 143 902, което е с 4 448 лица или с 3.0% по-малко от месец април. При тази численост равнището на регистрирана безработица през май е 5.1%. Така спрямо предходния месец намалението е с 0.1 пункта. Спрямо май 2022 г. също се наблюдава спад от 0.1 пункта.

Броят на новорегистрираните безработни през май също намалява - с 55 лица спрямо април 2023 г. Според отчетените данни те са 17 173 лица - с 2 526 по-малко на годишна база. Други 671 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. 3 230 са активираните неактивни лица на пазара на труда през май от ромските и младежките медиатори, както и от трудовите посредници в бюрата по труда.

През месеца в бюрата по труда са заявени 13 116 свободни работни места на първичния пазар, което е увеличение с 1,3% спрямо май 2022 г. В резултат на оживлението в реалната икономика най-много свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (27.4%), хотелиерството и ресторантьорството (24.2%), следват търговията (11.4%), държавното управление (7.4%), административните и спомагателните дейности (6.0%) и строителство (3.5%).

Най-търсените от бизнеса професии през май са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; помощници при приготвяне на храни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; чистачи и помощници и др.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.