Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 20, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Безработицата в България се понижава до 7,1% през май

Безработицата в България се понижава до 7,1% през май
Miglena Ivanova

През май 2017 г. административната статистика на Агенцията по заетостта отчита равнище на регистрираната безработица от 7.1%, с 0.5 процентни пункта по-малко от април. В сравнение с май миналата година безработицата се свива значително – с 1.6 процентни пункта.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през май е 233 829. Той намалява с 15 635 души спрямо предходния месец, а в сравнение с май 2016 г. броят им съществено се свива – с 52 417 лица или 18.3% по-малко.

През май работа са започнали общо 26 750 безработни лица, от които 22 040 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 4 710 безработни. От тях 2 623 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 2 087 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 19 939 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 16 408, които са 82,3% от всички заявени свободни работни места на първичния пазар през месеца. В сравнение с май 2016 г. броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 6,3% или с 1 174 броя.

През май 2017 г. най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (5 514); търговията (3 695); хотелиерството и ресторантьорството (3 457); строителството (1 422); селското, горското и рибното стопанство (1 334); административните и спомагателните дейности (934); операциите с недвижими имоти (800); транспорта, складирането и пощите (745); държавното управление (497) и др.

Най-търсените професии в бюрата по труда през май продължават да бъдат професиите, свързани с предоставяне на услуги на населението, и на първо място персонал, зает в хотелиерството и ресторантьорството като сервитьори, бармани, камериери, администратори в хотели.

Следват оператори на машини в преработвателната промишленост – шивачи, кроячи, гладачи; квалифицирани работници в промишлеността – заварчици, шлосери, стругари; общи работници в строителството; продавачи и касиери в търговията; шофьори; монтажници; общи работници в промишлеността.

От специалистите с висше образование най-търсени са учителите и преподавателите, следват инженерите, медиците и стопанските специалисти.

Добави коментар