Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 21, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

През юни отново тръгва мярката за модернизиране на земеделски стопанства

През юни отново тръгва мярката за модернизиране на земеделски стопанства
ENTERPRISE

През юни фермери ще могат отново да подават проекти по една от най-атрактивните мерки на Програмата за развитие на селските райони – „Модернизиране на земеделските стопанства”, съобщиха от ДФ „Земеделие”.

Приемът на проекти обаче е ограничен до определени кандидати. Това са фермери с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, производителите на плодове и зеленчуци, като конкретните култури ще бъдат посочени в заповедта за отваряне на прием, както и земеделци с проекти за модернизиране на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори, в съответствие с европейските стандарти, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива).

От фонд „Земеделие” предупреждават, че в рамките на новия прозорец за кандидатстване не е предвидено финансиране на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури. Точните срокове и бюджетът ще бъдат обявени със заповед на министъра на земеделието и храните преди началото на приема по ПРСР.

 

Добави коментар