Пет технологични тенденции в здравеопазването, които ще наберат скорост през 2022 г.

Пет технологични тенденции в здравеопазването, които ще наберат скорост през 2022 г.

Пандемията катализира значителни промени в здравната индустрия, особено на технологичния фронт, тъй като пациентите, платците и доставчиците търсят все по-нови начини за предоставяне и получаване на грижи.

Това създава нови възможности за бизнес лидерите, ангажирани с предоставянето на иновативни решения, и, разбира се, предприемачите с най-добрите идеи са в позиция да получат най-лесно финансиране, пише entrepreneur.com.

Според данни на Deloitte рисковото финансиране за здравни технологии през 2020 г. се е удвоило в сравнение с предходната година, а през 2021 г. е регистрирало рекорден ръст благодарение на компаниите за придобиване със специална цел (SPAC), частен капитал, рисков капитал и дългово финансиране.

Медията предлага по-внимателен поглед върху пет ИТ тенденции в здравеопазването, които да се наблюдават през 2022 г.

Движението към облака продължава

От известно време здравната индустрия преминава към облачни инструменти, но приемането му като цяло изостава сред по-малките/независими групи. През последните две години необходимостта от бърз достъп до информация и предоставяне на виртуални грижи на пациентите допълнително ускори това преминаване към облака, особено сред по-малките независими групи, и това ще продължи и през 2022 г. и след това.

Лекарите, пациентите и платците ще приемат все повече виртуалните грижи

Преди 2020 г. нивата на приемане на телемедицина бяха ниски. Докато по-малко от 1% от назначенията на пациенти са били проведени виртуално през 2019 г., използването на телездраве се увеличи в пъти от началото на 2020 г. до февруари 2021 г., според McKinsey & Company.

През последните две години мнозина преминаха от изживяването на първата си виртуална здравна среща към очакването на това ново удобство от всеки доставчик, който изберат. В допълнение към настроенията на пациентите, повишеното приемане от застрахователните компании и намаляването на регулаторните пречки бързо увеличиха приемането на телемедицината от лекарите.

Така че виртуалните грижи ще стават все по-популярни и търсени с годините.

Дистанционно наблюдение на пациенти

Подобно на траекторията на телемедицината, технологиите, които позволяват дистанционно наблюдение на здравето на пациентите и управлението на хроничните грижи, бързо набират все по-широко признание, включително устройства, които улавят данни в реално време относно кръвното налягане, теглото, нивата на кислород, активността и други жизненоважни показатели.

Нови доставчици и устройства навлизат на пазара всеки ден и вероятно ще видим разширяване на текущите случаи на употреба през 2022 г. Такива новаторски технологии създават път за други иновации и ще продължат да се умножават експоненциално. стига те да доведат до по-добри здравни резултати и разходите да бъдат възстановявани от платците в здравната система.

Повече възможности за инструменти за виртуална и разширена реалност

Днес инструментите за виртуална и разширена реалност се използват предимно за задачи като обучение на лекари и осъществяване на сложни процедури и операции в отдалечени райони. Те се използват и в поведенческото здраве, както и във физическата и трудовата терапия, но се появява възможност да се прилагат по-широко.

Виртуалната и разширената реалност ще се интегрират в телемедицината и други методи за предоставяне на грижи през тази и следващите години. Бизнесите, които могат да демонстрират доказателство за концепцията, като същевременно спазват разпоредбите за поверителност и застрахователните изисквания, ще бъдат на водеща позиция, особено с разширяването на метавселената.

Внедряването на автоматизация и AI ще стане с по-висок приоритет

Машинното обучение, изкуственият интелект и други системи за автоматизация вече се използват широко в някои специалности. Например практиките по вътрешни болести обикновено използват AI, вграден в електронни здравни досиета, за да проверяват резултатите от тестовете за отклонения, а много практики използват базирана на данни подкрепа за клинични решения.

През тази година и след това доставчиците ще изведат нещата на следващото ниво - те ще приложат тези технологии, за да предоставят клинични прозрения, които допълнително да автоматизират ежедневните задачи. Те притежават огромен потенциал за рационализиране на бек-офис операциите, като прегледи на искове, както и свързани задачи, като извличане на данни от застрахователни компании в подкрепа на вземането на решения.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.