Шест тенденции, които ще оформят здравеопазването и науките за живота

Шест тенденции, които ще оформят здравеопазването и науките за живота

Пейзажът на здравеопазването и науките за живота се променя бързо, повлиян от предизвикателствата, които очерта пандемията, технологиите и други фактори.

От Deloitte очертават седем ключови тенденции, които ще оформят сектора през 2024 г. и след това.

Генеративният изкуствен интелект (AI) като основен стимул на дигиталната трансформация

Използването на AI може да бъде "втори пилот" за управление на грижите, ранно откриване на заболявания и основни операции. Изкуственият интелект може да се използва и за предотвратяване "прегарянето" на лекарите чрез автоматизиране на различни административни задачи.

За целта обаче организациите трябва да разполагат с нужната технологична инфраструктура, рамки за доверие и съответствие и оперативни работни потоци.

"Доверените технологични рамки" като основа за приемането на AI

AI има потенциала да повлияе значително на грижите за пациентите, безопасността и справедливостта в здравеопазването. Поради това може да има по-голям фокус върху етичните, правните и политическите рамки.

Тези доверени технологични рамки могат да бъдат внедрени заедно с нови начини за работа за оптимизиране на ефективността, като същевременно отговарят на изискванията за доверие на потребители, клиницисти, регулатори и заинтересовани страни. В този ранен етап на приемане надеждният и етичен подход към изкуствения интелект може да помогне здравните грижи да станат по-достъпни и справедливи.

Потребителите ще поемат отговорност за своето здраве

От потребителите се очаква да вземат по-информирани решения за своето здраве поради получаването на повече здравни данни. Здравните планове, виртуалното здраве и нарастващото разбиране на връзката между храненето и здравето също оформят потребителските навици.

Потребителите ще очакват повече от здравната система, което означава, че "организациите трябва да се съсредоточат върху постигането на резултати.

Работодателите ще играят по-голяма роля за здравето на служителите

Работодателите, които поддържат здравето на своите служители, ще имат по-продуктивна работна сила. Тези от тях, които гледат отвъд традиционното здравно осигуряване, ще изследват различни стратегии, например грижи на място и виртуално здравеопазване.

Дейността по сливания и придобивания може да се ускори

Поради икономическите предизвикателства в здравеопазването вероятно ще има повече сливания и придобивания. И вертикалната, и хоризонталната консолидация ще продължат, като ще възникне и дигитално-диагонална интеграция.

Дигитално-диагоналната интеграция възниква, когато една компания използва технология от външни индустрии, за да изгради платформи, които доближават грижата до пациентите. Това вероятно ще се случи в области, където традиционните компании искат да диверсифицират приходите. Нетрадиционните компании биха могли да използват дигитално-диагонална интеграция, за да предоставят по-ориентирана към потребителите услуга с по-висока стойност на по-ниска цена от традиционните.

Пробивите в науката за данните ще зачестят

AI може значително да промени откриването на лекарства чрез "извличане на концепции и връзки от данни". През 2024 г. и след това научноизследователската и развойна дейност ще бъде доста ползотворна в сферата на терапиите при рак, невродегенеративни и други заболявания.

Предизвикателствата тук са свързани с управлението на разходите и ценообразуването, тъй като се засилва натискът за по-достъпни лекарства. Организациите в областта на здравеопазването и науките за живота ще трябва да намерят начини да направят своите продукти по-достъпни за всички пациенти.

Ако искате да научите повече за тенденциите в здравеопазването и фармацевтичната индустрия, посетете Pharmacy&Healthcare Community Day - конференция, организирана от сп. Enterprise! Вижте повече за програмата, лекторите и темите на сайта на форума ТУК!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.