Как AI може да промени човешките ресурси?

Как AI може да промени човешките ресурси?

Генеративният изкуствен интелект (AI) - технология, обучена от данни, която използва подкани за създаване на съдържание - беше много широко възприета в последните шест месеца.

Изследванията на OpenAI изчисляват, че 80 процента от днешните служители и работници могат да се възползват от генеративния AI. Въпреки че свързаната с това несигурност кара някои лидери да са нащрек, най-добрата стратегия е технологията да не се избягва, пише консултантската компания McKinsey.

По-скоро организациите трябва да определят как да използват генеративния изкуствен интелект, за да подобрят продуктивността.

Компанията посочва три начина, по които генеративният изкуствен интелект може да подобри операциите на отделите по човешки ресурси (HR) в компаниите.

Наемане

Технологията може да помогне на HR отделите и мениджърите бързо да изготвят изисквания за работата, да определят кои умения са от решаващо значение за успеха в дадена позиция. Този подход би могъл също така да улесни наемането, основано на умения, за да се гарантира, че кандидатите с най-голям потенциал ще бъдат обхванати.

Персонализирането на комуникациите с кандидатите е друга област с потенциална полза от технологията. Помислете за организации, които получават хиляди заявления за стотици отворени позиции. Разбираемо е, че тези компании имат ограничена възможност да персонализират отговорите за кандидатстващите. Генеративният изкуствен интелект улеснява персонализирането на комуникациите, като може да обясни на всеки кандидат защо не е избран, както и да подчертае всички други възможности, които може да са по-подходящи в рамките на организацията.

Важно е да се подчертае, че тези случаи на употреба на технологията не трябва да заместват хората. Наличието на човек в целия цикъл придава стойност и играе ролята на двойна проверка дали генерираното от AI съдържание - изисквания за работа например, наистина съответства на нуждите на компанията.

Започване на работа и развитие на работното място

Генеративният изкуствен интелект може да бъде особено добър за бързото ориентиране на новите служители в компанията. Изследвания в Станфорд и Масачузетския технологичен институт установяват, че технологията е добра за новите служители, защото получават подкрепата и институционалните знания, от които се нуждаят. Същевременно технологията не е от особена полза за установените служители що се отнася до обучението и квалификацията им.

Генеративният изкуствен интелект може също така да помогне на по-новите служители да идентифицират ментори и ролеви модели на работното място. Вместо да разчита на случаен контакт в мрежа с надеждата за формиране на ценни връзки на работното място, технологията може да насочи хората към лидери с подобен произход, силни и слаби страни, за да ги мотивира и да улесни изграждането на стратегически социално-емоционални връзки.

Управление на ефективността

Компанията подчертава, че не препоръчва изкуствен интелект изцяло да поеме управлението на ефективността, тъй като човешката преценка и съпричастност е много важна. В конкретни стъпки от процеса обаче технологията може да е полезна.

Технологията може да съдейства за оценяването на базата на конкретни и измерими показатели. Това обобщение би могло да насочи мениджърите към фактори, заслужаващи по-подробна, практическа оценка, за да се отбележи растежът и да се помогне за оформянето на възможности за развитие за следващата година.

Ако искате да научите повече за приложението на изкуствения интелект в бизнеса и маркетинга, AI Marketing Masterclass е обучението, което трябва да посетите! Ще научите как да създавате комплексни заявки към изкуствен интелект, така че да подобрите ефективността. Вижте повече на сайта на обучението!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.