Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 25, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Фирми ще се борят за 5 млн. лв. от Националния иновационен фонд през 2018 г.

Фирми ще се борят за 5 млн. лв. от Националния иновационен фонд през 2018 г.
Miglena Ivanova

За около 5 млн. лв. ще могат да кандидатстват български иновативни компании и научните среди през 2018 г. чрез Националния иновационен фонд (НИФ) по по-обективна и детайлизирана методология.

По разпореждане на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев експертите на Министерството на икономиката и на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия направиха пълен преглед на прилаганите изисквания по фонда до този момент. Предложени бяха редица изменения, които се обсъдиха с представители на бизнеса и научните среди и вече са приети от Управителния му съвет.

„Основната цел е да съкратим сроковете и да улесним кандидатите, като същевременно се гарантира, че отпуснатите средства в максимална степен ще бъдат използвани за внедряване на иновации и стимулиране на научна и развойна дейност“, каза зам.-министър Манолев.

В приетите правила за управление на средствата по НИФ се оптимизират сроковете и начина на последваща оценка. Предвижда се и намаляване на разходите за дълготрайни материални активи по проектите от 60% на 50%. Целта е да се насърчи интелектуалния труд, а не инвестициите в готово оборудване.

По същата логика са направени и промени, които предвиждат до 10% от средствата да се ползват за външни услуги (до сега този процент е бил 25). Така ще се таргетират по-добре и потенциалните кандидати, за да отговорят на стратегическите цели на Националния иновационен фонд.

Регулира се и механизма за изплащане на възнагражденията на Звеното за контрол и на външните експерти, като то ще е пропорционално на подадените проекти (тоест заплащането ще е съобразно с извършената работа). Ясно се разграничават задълженията на наблюдателите по процедурата от тези на контролното звено – до този момент такова детайлизиране е липсвало и се е стигало до препокриване на дейността, а оттам и до удължаване на сроковете по оценка.

С цел повишаване на качеството на проектите, които се финансират се увеличават нужният брой точки за класирането им – от 60 на 70. Разписват се и подробни правила за действия при хипотеза двама кандидати да са получили равни оценки. До този момент такива текстове са липсвали и се е налагало да се взимат решения ад-хок от Управителния съвет. Сега се предвижда при такава ситуация първо да се сравнят оценките на двамата кандидати по критерий „Иновативност“, а след това по „Икономическа перспективност“. Ако и в двата случая резултати им са равни, предимство ще има кандидатът подал първи проектното си предложение.

Ще се създаде и списък с резервни проекти, които са получили между 60 и 70 точки. Те ще бъдат финансирани, ако остане наличен финансов ресурс или някой от спечелилите кандидати се откаже.

„През годините Националния иновационен фонд доказа своята важна роля за насърчаване на научната дейност и разработването на повече български иновации. Надявам се с промените, които приемаме да го направим още по-ефективен и достъпен именно за бенефициентите, за които е създаден“, коментира Александър Манолев. По думите му това обстоятелство, може в дългосрочен план да е и причина за увеличаване на годишния му бюджет.

Приетите промени от УС на НИФ предстои да бъдат съгласувани с Министерството на финансите. Предвижда се през май да стартира информационна кампания по него, а през лятото – и фактическото набиране на проектни предложения, стана ясно по време на заседанието.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.