Данъкоплатците вече няма да спасяват закъсалите банки, реши Европарламента

euroclock

Три мерки, които гарантират, че банките няма да разчитат данъкоплатците да ги спасяват, бяха одобрени от Европейския парламент във вторник. Две от тях са свързани с банките в затруднено положение, а третата гарантира, че кредитните институции, а не данъкоплатците, ще гарантират депозитите под 100 000 евро. Това съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент.

Мерките допълват вече съществуващия единен банков надзор и придвижват ЕС напред по пътя към банков съюз. В директивата за възстановяване и оздравяване на кредитните институции, депутатите ясно записаха, че всяко потенциално използване на публични средства трябва да става при спазването на строги процедури. Според докладчика Петер Симон (С&Д, Германия), актуализирането на правилата за гарантиране на депозитите ще позволи на вложителите да получават парите си обратно много по-бързо, когато дадена банка се намира в затруднено положение. Банките ще трябва да вложат в гаранционни схеми реални средства — поемането на ангажименти само по себе си няма да бъде достатъчно.

Банките ще покриват загубите и ще поддържат„спасителни“ фондове

По време на икономическата криза загубите, които много банки понесоха, бяха прехвърлени на гърба на данъкоплатците и не се отразиха значително на стойността на банковите активи. Инструментът за рекапитализация чрез вътрешни източници, залегнал и в двата нормативни акта за оздравяване на банковия сектор, ще гарантира, че собствениците на банките (акционерите) и кредиторите им (облигационерите) ще бъдат сред първите, които ще претърпят загуби, ако банката изпадне в затруднено положение, коментират от Европейската институция.

Двaта закона за оздравяване на банковия сектор ще изискват от банките да финансират и резервни фондове за покриване на по-нататъшни загуби след използването на инструмента за рекапитализация чрез вътрешни източници. В следващите 8 години страните, участващи в банковия съюз (всички страни от еврозоната и страните извън еврозоната, доброволно присъединили се към него), ще създадат единен фонд за преобразуване на проблемни банки в размер на общо 55 милиарда евро, който ще се финансира чрез вноски от кредитните институции в тези страни. Страните извън банковия съюз ще трябва, в рамките на 10 години, да създадат свой собствен фонд, който също ще се финансира с вноски от кредитните институции в тези страни и който трябва да бъде възлиза на 1% от гарантираните депозити.

По-сериозни гаранции за депозитите

Промените в схемите за гарантиране на депозити ще задължат държавите членки да създадат собствени схеми за гарантиране на депозитите до 100 000 евро, финансирани от банките, които да се използват за обезщетяване на вложителите, когато банките не са в състояние да направят това сами. Така ще се гарантира, че данъкоплатците няма да бъдат ощетени.

Законите, подкрепени от депутатите, гарантират и че вложителите ще получават парите си по-бързо. Цялата сума на гарантирания депозит ще бъде изплащана в рамките на 7 работни дни, а суми за покриване на минималните разходи за живот (решението за това ще се взема от всяка държава членка) — в рамките на 5 дни.

Членовете на ЕП включиха и текстове за „защита на временно високи депозити“. Ако един временно висок депозит е над гарантирания размер от 100 000 евро и това се дължи на суми, произтичащи, например, от продажбата на частна собственост, целият или част от размера на депозита ще бъде защитен поне за период от три месеца.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.