ЕК започва разследване срещу Meta за нарушения на Законодателния акт за цифровите услуги

ЕК започва разследване срещу Meta за нарушения на Законодателния акт за цифровите услуги

Европейската комисия (ЕК) откри официално производство, за да прецени дали Meta, компанията майка на Facebook и Instagram, е нарушила Законодателния акт за цифровите услуги.

Предполагаемите нарушения обхващат политиките и практиките на Meta, свързани със заблуждаваща реклама и политическо съдържание. Те се отнасят и до липсата на ефективен граждански дискурс в реално време на трета страна и инструмент за наблюдение на изборите преди вота за Европейски парламент.

Освен това Комисията подозира, че механизмът за сигнализиране за незаконно съдържание в социалните платформи на компанията, както и механизмите за правна защита на ползвателите и за подаване на жалби, не е в съответствие с изискванията на Законодателния акт за цифровите услуги и че има недостатъци в предоставянето на достъп на Meta до публично достъпни данни на изследователите.

Откриването на производството се основава на предварителен анализ на доклада за оценка на риска, изпратен от компанията през септември 2023 г., отговорите на Meta на официалните искания за информация на Комисията (относно незаконното съдържание и дезинформацията, достъпа до данни, абонамента за политика без реклами и генеративен изкуствен интелект), публично достъпните доклади и собствения анализ на Комисията.

Комисията подозира, че механизмът за сигнализиране за незаконно съдържание в услугите ("уведомяване и действие"), както и механизмите за правна защита на ползвателите и вътрешните механизми за подаване на жалби не са в съответствие с изискванията на Законодателния акт за цифровите услуги и че има недостатъци в предоставянето на достъп на Meta до публично достъпни данни на изследователите.

Откриването на производството се основава на предварителен анализ на доклада за оценка на риска, изпратен от Meta през септември 2023 г., отговорите на Meta на официалните искания за информация на Комисията (относно незаконното съдържание и дезинформацията, достъпа до данни, абонамента за политика без реклами и генеративен ИИ), публично достъпните доклади и собствения анализ на Комисията.

След официалното откриване на производството Комисията ще продължи да събира доказателства, например чрез изпращане на допълнителни искания за информация, провеждане на интервюта или проверки.

Откриването на официално производство оправомощава Комисията да предприеме по-нататъшни действия по правоприлагане, като например временни мерки и решения за неспазване. Комисията е оправомощена също така да приема поетите от Meta ангажименти за отстраняване на въпросите, повдигнати в хода на производството. Законодателният акт за цифровите услуги не определя законоустановен срок за прекратяване на официалното производство. Продължителността на задълбоченото разследване зависи от няколко фактора, включително сложността на случая, степента, в която засегнатото дружество сътрудничи на Комисията, и упражняването на правото на защита.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.