Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | September 20, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Износът за деветмесечието е намалял

Износът за деветмесечието е намалял
Alexandra Fileva

През периода януари – септември от България са изнесени стоки общо на стойност 33.7 млрд. лв. Спрямо същия период на 2015 г. износът е намалял с 0.5%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Вижда се, че експортът за страните извън ЕС за деветте месеца спада с 12 на сто, и е на стойност 10.7 млрд. лв.Основни търговски партньори на България са Турция, Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.1% от износа за трети страни.

През периода януари – август износът на България за ЕС нараства с 4.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 20.2 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.3% от износа за държавите – членки на ЕС.

Що се отнася до общото външнотърговско салдо, то е отрицателно през деветте месеца на годината и е на стойност 3.1 млрд. лв.

Добави коментар