Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 23, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Износът на България за трети страни продължава да изпреварва износа за ЕС

Износът на България за трети страни продължава да изпреварва износа за ЕС
Miglena Ivanova

През периода януари – юни 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 25.4% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност почти 8,8 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Сърбия, Египет и бившата югославска република Македония, които формират 51.4% от износа за трети страни.

През юни 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 23.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,55 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни през периода януари – юни 2017 г. се увеличава с 33% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 10,4 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През юни 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 25.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,76 млрд. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – юни 2017 г. е отрицателно и е в размер на 1 613.3 млн. лева (табл. 1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 100.2 млн. лева.

През юни 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 209.8 млн. лева.

Добави коментар