Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 24, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Инфлацията продължава да забавя ръста си през май

Инфлацията продължава да забавя ръста си през май
Miglena Ivanova

Индексът на потребителските цени за май 2017 г. спрямо април 2017 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%. Инфлацията от началото на годината (май 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.2%, а годишната инфлация за май 2017 г. спрямо май 2016 г. е 2.3%.

Средногодишната инфлация за периода юни 2016 – май 2017 г. спрямо периода юни

2015 – май 2016 г. е 0.5%.

През май спрямо април се наблюдава забавяне на ръста на цените във всички потребителски групи с изключение на ресторантите и хотелите, при които ръстът се ускорява до 0,3% – нормално за началото на туристическия сезон.

Най-силен спад обаче отчитат цените на транспорта – 0,8%, като се понижават цените на всички видове автомобилни горива.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за май 2017 г. спрямо април

2017 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Инфлацията от началото на годината (май 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.4%, а годишната инфлация за май 2017 г. спрямо май 2016 г. е 1.4% (табл. 2 от приложението).

Средногодишната инфлация за периода юни 2016 – май 2017 г. спрямо периода юни 2015 – май 2016 г. е минус 0.2%.

Индексът на цените за малката кошница за май 2017 г. спрямо април 2017 г. е 99.3%, а от началото на годината (май 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 101.9% (табл. 3 от приложението). Намаляват цените на хранителните и нехранителните стоки в малката кошница, а услугите поскъпват с 0,2%.

Добави коментар