Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 14, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

НСИ потвърди първоначалните си оценки за 3,9% ръст на БВП през третото тримесечие

НСИ потвърди първоначалните си оценки за 3,9% ръст на БВП през третото тримесечие
Miglena Ivanova

Националният статистически институт (НСИ) потвърди първоначалните си оценки за икономическия растеж през третото тримесечие.

Брутният вътрешен продукт (БВП) се разширява с 3,9% за периода юли-септември спрямо същия период на миналата година и с 0,9% спрямо периода април-май.

За периода БВП възлиза на 26,990 млрд. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13,800 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1 948 евро (3 810 лева).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2017 г. възлиза на 23,288 млрд. лева по текущи цени.

През третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0,6 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7,3%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,4 процентни пункта до 28,5%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 64,2% при 63,2% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през третото тримесечие на 2017 г. се изразходват 68.,% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18,2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Крайното потребление нараства с 0,9%, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0,4% спрямо предходното тримесечие, сочат още данните. Износът и вносът на стоки и услуги увеличават равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни съответно с 3% и 1,3%.

Добави коментар