НСИ ревизира икономическия растеж през третото тримесечие до 1,8% на годишна база

НСИ ревизира икономическия растеж през третото тримесечие до 1,8% на годишна база

Националният статистически институт (НСИ) коригира леко нагоре данните за икономическия растеж на България през третото тримесечие.

Предварителната оценка на националната статистика сочеше 1,7% годишен ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) за периода юни-септември.

Вторият преглед на данните показва, че растежът е с 0,1 пр.п. по-голям - 1,8%.

Икономическият растеж в сравнение с предходното тримесечие не е коригиран и остава 0,4%.

През третото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 48,466 млрд. лева по текущи цени. На човек от населението се падат 7 522 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2023 г. възлиза на 42,278 млрд. лева.

През третото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 5,3%, което е намаление с 2,9 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 г. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1 пр. п. до 28,8%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 65,9% през третото тримесечие на 2023 г. при 64% през третото тримесечие на 2022 г.

През третото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 74,6% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16,9% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.