БВП нараства с 1,7% на годишна база през третото тримесечие, според НСИ

БВП нараства с 1,7% на годишна база през третото тримесечие, според НСИ

През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1,7% спрямо третото тримесечие на предходната година и с 0,4% спрямо второто тримесечие на 2023 г., според сезонно изгладените данни по експресни оценки на Националния статистически институт (НСИ).

Основен двигател на икономиката в периода юли-септември са инвестициите. Потреблението също остава силно през периода, вижда се от данните.

През третото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 1,7% спрямо третото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 0,6%.

Крайното потребление регистрира ръст от 6,1%, а бруто образуването на основен капитал се увеличава с 9,4% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни.

Износът на стоки и услуги намалява със 7,8%, а вносът на стоки и услуги намалява със 7,5%, отчитат още от НСИ.

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, БВП нараства с 0,4%. Брутната добавена стойност нараства с 0.1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто капиталообразуването на основен капитал със 7,8% и крайното потребление с 1,6%.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 47,733 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2023 г. е 41,64 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 77,7%, което в стойностно изражение възлиза на 37,111 млрд. лева.

През третото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 8,680 млрд. лева и заема 18,2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.