Икономистите на "УниКредит Булбанк" завишават очакванията за растежа на БВП тази година

Икономистите на "УниКредит Булбанк" завишават очакванията за растежа на БВП тази година

Икономистите на "УниКредит Булбанк" завишават леко прогнозата си за растежа на българската икономика тази година. Причината за повишаването на прогнозите е очакваното успокояване на инфлацията и увеличаване на инвестициите.

Фактор с положителна роля за растежа ще бъде и изчерпването на процеса на низходяща корекция на запасите, който, според експертите, е една от най-важните причини за забавянето на икономиката на страната през текущата 2023 г.

За тази година се очаква БВП на България да нарасне с 1,9% - с 0,2 процентни пункта повече в сравнение с предишната прогноза. Същевременно за 2024 г. се очаква ускоряване на растежа до 2,8%, което е с 0,2 процентни пункта под предишната прогноза (3%).

При запазване на политическата стабилност експертите очакват реалният ръст на инвестициите да се ускори до 10% годишно за цялата 2024 г. По-голямата част от засилването на ръста на бруто образуването на основен капитал се предполага да дойде от публичния сектор, по линия на подобреното усвояване на средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Макар и по-скромен, принос за ускоряването на инвестициите ще има и частният сектор.

Разместването на геополитическите пластове, което войната в Украйна предизвика, ще доведе до промени в начина на работа на веригите на доставки. Преместването на производства ще изисква създаването на допълнителен производствен капацитет в някои сектори на глобалната икономика.

Според експертите на УниКредит Булбанк, това ще има позитивен ефект за България, тъй като страната продължава да бъде привлекателна дестинация за инвестиции.

Допълнителен принос за ускоряване на частните инвестиции ще има и големият обем на започнатото ново жилищно строителство, отчетен през последните няколко години.

Относно потребителската инфлация няма голяма промяна в очакванията на експертите спрямо тези от края на юни 2023 г. Инфлацията продължава да отслабва, като прогнозите на икономистите на банката са да достигне 5.9% в края на тази и 3.4% в края на следващата година.

Докато големите базови ефекти, предизвикани от миналогодишния скок на цените на енергийните суровини, постепенно се изчерпват, успокояването в цените на основните суровини и подобреното функциониране на глобалните вериги на доставки се очаква да доведе до намаляване на инфлационния натиск в периода на прогнозата.

Икономистите на УниКредит Булбанк не променят и прогнозата си за левовите лихви. Отчетените през последните три месеца данни за лихвите по новоотпуснатите кредити и новодоговорените депозити сочат, че по-високите лихвени проценти в Европа продължават по-бавно да се пренасят към българската финансова система. И докато посоката на промяна на лихвите изглежда сигурна, темповете, с които тази промяна протича, остават трудни за прогнозиране.

Експертите продължават да очакват увеличение на лихвите по ипотечните кредити в лева в края на тази и през следващата година. Засега икономистите на банката запазват прогнозата от юни 2023 г. за повишение на лихвени проценти по новоотпуснатите ипотечни кредити в лева средно до 2.7% през 2023 г., до 3.5% през 2024 г. и до 3.75% през 2025 г.

В същото време лихвените проценти по вече отпуснатите ипотечни кредити в лева се очаква да нараснат с между 30 и 40 базисни точки през 2024 г. и 2025 г., когато икономистите на банката предвиждат краят на ерата на свръхниските лихви по ипотечните кредити да приключи.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.