Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 25, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Сирма с одобрен Проспект от КФН

Сирма с одобрен Проспект от КФН
alexander

На 12.06.2018 г. с решение № 585-Е, Комисията за Финансов Надзор одобри Проспекта за вторично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД. Упълномощеният инвестиционен посредник и мениджър обслужващ увеличението на капитала е "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД.

Според одобрения Проспект, предмет на публичното предлагане са 39 573 679 броя нови, обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Публичното предлагане ще бъде успешно само ако бъдат записани и платени най-малко 19 786 839 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев всяка.

Търгуваните акциите са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно – прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в технологично и глобално бизнес развитие на компанията.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.