Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022

Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022

Одобрени са окончателните специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" (ПДП) за Кампания 2022. Това стана със заповед на министъра на земеделието, публикувана в днешния брой на Държавен вестник.

Земеделските стопани, които са подали възражения по образец в периода 05 декември 2022 г. - 20 декември 2022 г. срещу проектите на специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2022, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).

Предстои окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания. Тя ще се извърши на база данните от окончателните слоеве "Физически блокове" и ПДП за кампания 2022, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2022 заявления за подпомагане, съобщават от агроминистерството.

При необходимост Държавен фонд "Земеделие" ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума. На стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Данните са публикувани в цифров вид на сайта на земеделското министерство, на следния линк: https://shape.mzh.government.bg/

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14 - дневен срок, до 28 февруари 2023 г. включително.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.