Добри практики за мащабиране на корпоративния инфлуенсър маркетинг (II част)

Добри практики за мащабиране на корпоративния инфлуенсър маркетинг (II част)

Всички бизнеси могат да използват инфлуенсър маркетинг - от малки фирми, през самостоятелни предприемачи, до най-големите корпорации и юридически лица. Чисто технически процесът е един и същи, независимо от размера на компанията.

Мащабирането на инфлуенсър маркетинга не е просто харчене на повече пари за кампании с инфлуенсъри. Ако сте десет пъти по-големи от конкурент, това не означава, че трябва да разпределите маркетингов бюджет за инфлуенсъри десет пъти повече от този на конкурента си. Нито пък означава, че трябва да работите само с популярни макро- и мегаинфлуенсъри само защото можете да си позволите хонорарите им, пише influencermarketinghub.com.

Вместо това трябва внимателно да обмислите кои да са влиятелните лица, които да използвате за вашите кампании и които ще работят най-добре с вашия целеви пазар. Ако това означава да работите с повече микро- и дори наноинфлуенсъри, ще трябва да разработите стабилни политики, за да се справите с необходимата администрация.

Първа част на материала можете да прочетете тук

Кросфункционален инфлуенсър маркетинг

Една от тенденциите за големите бизнеси е да възприемат кросфункционален подход към инфлуенсър маркетинга. В зависимост от кампанията много отдели от организацията могат да се свържат и да съветват влиятелните лица, с които тя си партнира.

Например, въпреки че маркетинговият екип на вашия централен офис може да е този, който планира кампанията (вероятно с помощта на маркетингова агенция за инфлуенсъри, членовете на вашия производствен екип може да дадат представа за производствения процес на инфлуенсърите, а вашият екип по продажбите може помогнете да демонстрирате предимствата на продукта.

С колкото повече инфлуенсъри си партнирате, толкова по-добре е да насърчите този подход. Това облекчава натиска върху маркетинговия екип и разширява кръга от хора, към които инфлуенсърите да се обръщат. В същото време дава възможност на другите във вашия екип да покажат своите знания и опит.

Център за високи постижения в инфлуенсър маркетинга

Това дава възможност на предприятията да създадат център за върхови постижения в маркетинга с влиятелни лица, особено ако гледате на него като на дългосрочна дейност, а не просто като експериментална кампания.

Центровете за високи постижения обединяват хора от различни дисциплини с определена цел. Те осигуряват споделени съоръжения. Бизнесът може да ги използва, за да концентрира съществуващия си опит и ресурси в желана област.

Бихте могли да използвате своя център за върхови постижения, за да комбинирате обучение и контрол на кампаниите. Ако сте предприятие с множество подразделения и продукти, бихте могли да включите ръководителите на свързаните с маркетинга функции от различните ви продуктови линии в център за върхови постижения в областта на маркетинга, за да предоставите услуги за създаване на съдържание и редакционни услуги, както и достъп до инфлуенсърите от различни експерти и специалисти във вашата организация.

Центърът за върхови постижения ще се съсредоточи върху предоставянето на обучение, най-добри практики и ресурси за всички, като същевременно събира данни от тях.

Ето някои добри практики за центрове за върхови постижения: предварително одобрение от изпълнителните директори по отдели (това може да бъде предизвикателство, ако имате скептично настроени ръководители на екипи, загрижени, че могат да загубят своята независимост); междудисциплинарни членове - най-добрите хора от всички звена на организацията, които да осигурят експертен опит за подобряване на маркетинговите резултати; план за последователност и управление; система за споделяне на ресурси - шаблони, инструменти, календари и работни стандарти.

Стъпки за създаване на център за върхови постижения

Определете обхвата и естеството на вашия център за върхови постижения в областта на инфлуенсър маркетинга. Идентифицирайте подходящи членове на екипа в цялата си организация с умения да подпомогнат кампаниите.

Създайте ефективни канали за комуникация между всички участници.

Създайте център за ресурси, като използвате уменията на вашия екип и последователни инструменти и шаблони, за да помогнете на инфлуенсърите, с които работите.

Добри практики и стратегии за инфлуенсър маркетинг

Определете общи цели за кампаниите с измерими показатели и правила за ангажиране на инфлуенсъри.

Обучете вътрешни заинтересовани страни. Включете технологии, включително системи за най-добри практики и разпределение на ресурсите между заинтересованите страни.

Въведете мерки за управление на влиятелни лица, включително обучение на експерти по темата, обхват на инфлуенсърите, улесняване на срещи и идентифициране на възможности за партньорство.

Избор на инфлуенсъри, обикновено с помощта на маркетингова платформа за инфлуенсъри или координиране с маркетингова агенция за инфлуенсъри.

Изграждане на взаимоотношения, осигуряване на хармонични отношения между всички заинтересовани страни, както вътрешни, така и външни.

Разработване и отчитане на стандартизирани KPI за инфлуенсъри, свързани с общите маркетингови цели на предприятието, пригодени за всяка кампания и съобразени със специфичните цели.

С течение на времето ще натрупате подходящи отчети за сравнение и ще изградите библиотека от исторически данни.

Как да използваме ефективно инфлуенсърите, за да ни носят печалба ще говорим повече на 26.01.2023 по време на Influencer Marketing Conference.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.