Q-commerce, или защо срокът на доставка може да се окаже по-важен от цената

Q-commerce, или защо срокът на доставка може да се окаже по-важен от цената

Възходът на електронната търговия промени очакванията на потребителите. Мнозина вече дават приоритет на скоростта пред цената на доставката.

През 2023 г. 48% от потребителите са искали по-бърза доставка в сравнение с 43%, което предпочитат по-евтина, сочат данни на ecommercedb.com.

Потребителите не са склонни да чакат дълго за доставка на хранителни стоки - това е и категорията с най-краткото средно време за доставка. За продукти в категории като автомобилостроене и мода очакваните срокове за доставка са по-дълги.

Регионалните различия в очакванията за доставка също са очевидни, като потребителите в Индия са най-нетърпеливи, докато тези във Франция и Япония са готови да чакат по-дълго от останалите.

Онлайн купувачите очакват индустрията за електронна търговия да се подобрява постоянно, особено що се отнася до доставката. Новите функции, които подобряват удобството на потребителите, се приемат с радост и бързо се превръщат в даденост.

Така електронната търговия, или e-commerce, бързо еволюира в Q-commerce, или quick commerce (бърза търговия). Бързината е най-вече заради скоростта на доставката. Според доклада The Future Shopper Report 2023 на Wunderman Thompson, ако можеха да променят нещо в общия си опит с доставка при онлайн пазаруване, почти половината от потребителите по света (48%) биха искали по-бърза доставка. Това прави скоростта на доставка по-важна дори от цената.

Очаквани срокове за доставка в дни по продуктова категория

От глобална гледна точка средният брой дни, през които потребителите са готови да чакат своите поръчки за всички продуктови категории, е спаднал от 2,36 дни през 2022 г. на 2,15 дни през 2023 г.

Има различия за отделните продуктови категории. Благодарение на играчите на qCommerce като Uber Eats, Gorillas и Flink потребителите знаят, че хранителните стоки могат да се доставят много бързо. Средностатистическият световен потребител през 2023 г. е готов да чака само 1,23 дни за доставката на хранителни стоки.

Здравните и фармацевтичните продукти, както и алкохолът и финансовите продукти, също се очаква да бъдат доставени по-бързо от средното, като очакваните срокове за доставка варират от 1,59 до 1,73 дни.

В другия край на спектъра са категории като автомобилостроенето и модата. Потребителите са по-търпеливи по отношение на времето за доставка на продуктите в тези категории и демонстрират готовност да чакат средно 2,5 дни.

Въпреки че средният потребител е готов да чака до 24 часа, докато получи онлайн поръчката си за хранителни стоки, изненадващ процент от потребителите са много по-нетърпеливи: 40% от респондентите в проучването на Wunderman Thompson заявяват, че очакват доставка на хранителни стоки в рамките на два часа.

Около една трета от потребителите искат здравословните продукти и алкохолът да пристигнат в рамките на два часа след поръчката. Същевременно само 20% от потребителите искат продуктите им за красота да бъдат доставени за по-малко от 2 часа, докато 38% очакват това за по-малко от 24 часа.

Подобен модел се наблюдава при технологиите, като готовността да се чака по-малко от 24 часа (35%) е повече от два пъти по-голяма от тази за чакане под 2 часа (17%).

Индийските потребители са най-нетърпеливи

Има и регионални вариации в очакваното време за доставка. Данните сочат, че индийските потребители са най-нетърпеливи - 38% очакват доставка в рамките на 2 часа. Това е с 15 процентни пункта над средното за света ниво от 23%.

С 36% през 2023 г. потребителите от Колумбия са на второ място, когато става въпрос за дела на потребителите, които очакват доставка след 2 часа. Делът се повишава значително в сравнение с 2022 г., когато 27% са изразили желание за доставка в рамките на 2 часа.

Третата позиция е за Мексико с 31% дял.

Същевременно в Обединените арабски емирства (ОАЕ) е отбелязан най-рязък спад в очакванията на потребителите за бърза доставка. Докато през 2022 г. половината от анкетираните потребители са искали доставка в рамките на 2 часа, през миналата година делът им спада до 34%.

Възходът на qCommerce и все по-бързата икономика карат потребителите да изискват все по-малко време за доставка на своите онлайн поръчки. Въпреки че потребителите очакват свръхбърза доставка за продуктови категории като хранителни стоки, като цяло очакванията за двучасова доставка все още не са набрали сериозна скорост. За повечето изследвани категории потребителите са по-склонни да очакват 24-часова доставка.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.